1 éves lett a Cselekvő közösségek projekt!

Egy éve, 2016. szeptember 16-án indult útjára a Cselekvő közösségek kiemelt projekt, mely a múzeumi, közművelődési és könyvtári terület egyedülálló összefogásával, a Szabadtéri Néprajzi Múzeum, az NMI Művelődési Intézet és az Országos Széchényi Könyvtár konzorciumában, 3 milliárd forintos európai uniós támogatással valósul meg.

 

A kulturális ágazatot országosan fejlesztő projekt célja, hogy a közösségfejlesztés eszközeivel és korszerű módszereivel növelje a kulturális intézmények nyitottságát, a társadalmi aktivitást és részvételt, a közösségi szerepvállalást, és hozzájáruljon az esélyegyenlőség erősítéséhez intézményi és települési szinten egyaránt.

 

Az elmúlt egy év alatt a projekt számos területén értünk el eredményeket.

 

Hat nagy tématerületen végeztünk széles szakmai alapokon nyugvó módszertani fejlesztést, és formáltuk útmutatókká a munka során kiérlelődött elveket. Az egyes témák, folyamatok, tevékenységek módszertanának kidolgozása mellett nagy hangsúlyt kapott a modellekhez kapcsolódó múzeumi, könyvtári, közművelődési intézmények jó gyakorlatainak összegyűjtése, bemutatása is.

 

Elindult a kulturális közösségfejlesztő mentorhálózat, amely a projekt egyik alappillére. A mentorok közvetlenül, helyben nyújtanak módszertani segítséget a helyi közösségeknek, intézményeknek az ország 18 megyéjében. Fő feladatuk, hogy segítsék a közösségi kezdeményezések és új kapcsolatok létrehozását, ösztönözzék a kulturális életben való részvételt, bátorítsák a civil kezdeményezéseket, módszertani segítséget nyújtsanak az intézményeknek, illetve a települések értékeinek feltárásához. A területi alapon szervezett kulturális közösségfejlesztő mentorhálózat komoly segítséget jelent a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program „A helyi identitás és kohézió erősítése” (TOP-5.3.1-16 és TOP 6.9.2-16) című, közösségfejlesztési célú pályázat nyertesei számára.

 

A hálózat indulása előtt a mentorok 120 órás képzésen vettek részt, ahol elsajátították a kulturális közösségfejlesztés módszereit, megismerték a közművelődési, múzeumi és könyvtári terület sajátosságait, fejlesztették kommunikációs, szakmai és digitális kompetenciáikat. Az elméleti oktatás mellett gyakorlati ismeretekre is szert tettek. A képzés zárásaként április 4-én tanúsítványokat adtak át a mentorok számára a Cselekvő közösségek projektet megvalósító konzorcium vezetői – Dr. Cseri Miklós főigazgató (Szabadtéri Néprajzi Múzeum), Kárpáti Árpád ügyvezető igazgató (NMI Művelődési Intézet) és Dr. Tüske László főigazgató (Országos Széchényi Könyvtár).

 

Csaknem 900 programot kínált az első alkalommal, 2017. május 8-14. között országszerte megrendezett Közösségek Hete programsorozat. A hagyományteremtő közösségi hét középpontjában a közösségi kezdeményezés, a társadalmi együttműködés, az aktív szerepvállalás, a nyitott, befogadó társadalom eszményének népszerűsítése állt. Intézmények, civil szervezetek, közösségek egyaránt csatlakozhattak szakmai és közönségprogramokkal, amelyek az intézményekben, illetve az azokon kívül működő közösségek tevékenységeire, társadalomformáló szerepükre hívta fel a figyelmet.

 

A munka nem áll meg, folytatjuk tovább feladatainkat. Elindulnak a mintaprojektek, amelyek a kulturális intézmények együttműködésére alapozva és a projekt szakmai eredményeire alapozva indítanak el közösségfejlesztő folyamatokat. Képzéseket szervezünk kulturális szakemberek, önkormányzatok munkatársai, köztisztviselői számára, hogy a fejlesztések minden résztvevője képessé váljon a közösségfejlesztési folyamatok támogatására. Szakmai folyóiratokat – Múzeumi Iránytű, Szín Közösségi Művelődés, Könyv, Könyvtár, Könyvtáros – 3K – jelentetünk meg a projekt szakmai, módszertani eredményeinek bemutatására.

 

A CSK projekt egyéves születésnapja alkalmából kiadványt jelentettünk meg, amely összefoglalja a legfontosabb eredményeinket.

A kiadvány pdf formátumban is letölthető:

Cselekvo_kozossegek_A5_kiadvany