Mentorképzés Noszvajon

Két hetes, 60+60 órás képzésen vett részt a Cselekvő közösségek projekt 43 új mentora Noszvajon.

A „Felkészülés a kulturális közösségfejlesztő mentori feladatokra (blended)” című képzésnek különlegességét az adta, hogy két hétig kontaktórákon vettek részt, két hétig pedig e-learninges formában, feldatokkal, tesztekkel, az elméleti tudásukat ellenőrizve sajátíthatják el a mentorok a tananyagot.

Az oktatás az önismereti és kommunikációs kompetenciák fejlesztésével kezdődött, ahol nemcsak önmagukat, hanem mentortársaikat is jobban megismerhették. Az első héten a közösségfejlesztés elméleti hátterébe, majd jógyakorlataiba nyerhettek betekintést. Szabadidős program keretén belül a noszvaji De la Motte Kastélyban tárlatvezetésen vehettek részt a mentorok.

Pénteken és hétfőn gyakorlati képzésen voltak a mentorok: a Dobó István Vármúzeum, a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár és az Egri Kulturális Központ szakembereitől kaphattak áttekintést az intézmények működéséről. A három kulturális intézményben való látogatás célja a közösségfejlesztés példájának bemutatása, a társadalmiasítás, a múzeumpedagógia aktív közösségi szerepvállalásának megismertetése volt.

A hét további részében az intézmények társadalmasítás és az intézményi önkéntesség lehetőségeivel, a Közösségek Hete rendezvénysorozat részleteivel, a kulturális partnerség és turizmus elméleti és gyakorlati példáival ismerkedtek meg a mentorok.

A következő két hétben, a blended learning részeként, a mentorok a képzés teljesítéséhez szükséges portfólió elkészítése mellett, a modulokhoz fejlesztett különböző típusú feladatok töltését végzik.

Szeretnénk köszönetet mondani a noszvaji Tündérkert Hotel és Rendezvényközpont, valamint az Oxigén Hotel munkatársainak, akik munkájukkal segítették a képzés sikeres lebonyolítását.

Szakmai műhelyen kapták meg tanúsítványaikat a mentorok

2017. április 4-én első műhelynapját tartotta a Cselekvő közösségek projekt újonnan felállt mentorhálózata. A szakmai programnak különös jelentőséget adott, hogy a mentorok a 120 órás „Felkészülés a kulturális közösségfejlesztő mentori feladatokra” című akkreditált képzés elvégzését és a sikeres vizsgát követően először találkozhattak „hivatásos” közösségfejlesztő mentorként egymással és a projektet megvalósító stábbal. A képzés sikeres elvégzéséről egy kora délutáni ünnepség keretében kapta meg tanúsítványát az ország különböző pontjairól érkezett 61 mentor.

Délelőtt a projekt három aktuális témáját feldolgozó előadások, valamint az ezekre épülő regionális műhelymunkák folytak: a Nemzetgazdasági Minisztérium képviseletében Katona Zsuzsa tájékoztatta a részvevőket azokról a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében kiírt pályázatokról („A helyi identitás és kohézió erősítése” – TOP-5.3.1-16 és TOP-6.9.2-16), melyek nyertesei közösségfejlesztési folyamatainak támogatásában nagyban számítanak a mentorhálózat módszertani segítségére.

 

 

Nagy Magdolna megbízott igazgató (Szabadtéri Néprajzi Múzeum – Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ) a mentorok köszöntése mellett bemutatta a projekt mérési-értékelési folyamatait segítő online dokumentációs rendszert.

 

 

Dr. Arapovics Mária, a projekt egyik szakmai vezetője (SZNM-MOKK) a kulturális közösségfejlesztő mentorok következő havi feladatairól beszélt.  

 

 

 

Pákay Viktória kommunikációs munkatárs a projekt keretében az idén hagyományteremtő céllal először megrendezett Közösségek Hetéről, valamint annak kommunikációjáról szóló tájékoztató során kiemelte, hogy a közösségi összefogást népszerűsítő 2017. május 8–14. között meghirdetett rendezvénysorozatra eddig 450 intézmény, civil szervezet vagy közösség összesen ezerkétszáz közösségi programalkalmat regisztrált.

 

 

 

Az előadások sorát dr. Arapovics Mária szakmai vezető (Szabadtéri Néprajzi Múzeum – Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ) ismertetője zárta: bemutatta azokat a hiánypótló módszertani útmutatókat, melyek a mentorhálózat kiépülésével egy időben készültek, s amelyek a helyi közösségfejlesztéshez, az intézmények közösségi szemléletű működtetéséhez, az esélyegyenlőség növeléséhez, valamint az önkéntesek bevonásához nyújtanak szakmai segítséget.

 

A hálózat indulása előtt a mentorok 120 órás képzésen vettek részt, ahol elsajátították a kulturális közösségfejlesztés módszereit, megismerték a közművelődési, múzeumi és könyvtári terület sajátosságait, fejlesztették kommunikációs, szakmai és digitális kompetenciáikat. A képzés zárásaként a szakmai nap keretében került sor a tanúsítványok ünnepélyes átadására. A Cselekvő közösségek projektet megvalósító konzorcium vezetését képviselve dr. Cseri Miklós főigazgató (Szabadtéri Néprajzi Múzeum) és Kárpáti Árpád ügyvezető igazgató (NMI Művelődési Intézet) tartott köszöntőt. A projekt eddigi eredményeinek méltatása mellett mindkét vezető reményét fejezte ki, hogy a projekt megvalósításában tapasztalható harmonikus munkakapcsolat és együttműködés a mentorok munkakultúráját is jellemezni fogja.

Véget ért a mentorképzés Esztergomban

Véget ért a „Felkészülés a kulturális közösségfejlesztő mentori feladatokra” című 120 órás képzés negyedik és egyben utolsó hete.

Hétfőn Beke Márton (NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft.) és Fehér Miklós (Országos Széchényi Könyvtár), illetve Dr. Bereczki Ibolya és Dr. Arapovics Mária (Szabadtéri Néprajzi Múzeum) röviden tájékoztatták a mentorokat a jövőbeni feladataikról és a projekt kihívásairól.

Az első héttől sikeres Csere-bere programot az utolsó héten is megtartották a résztvevők, melyet kellemes muzsikaszó kísért, méltó lezárásaként a négy hétnek. Az eddigiekhez hasonlóan a hét többi estérjére is szerveztek programokat a mentorok.

A képzés negyedik hetén digitális kompetenciákat fejlesztő órákon vetettek részt a mentorok, mely során a közösségi médiával ismerkedtek meg a résztvevők, és ennek praktikus használatához kaptak ötleteket. Továbbá a jelenleg aktuális Közösségek Hete program népszerűsítése is előtérbe került a képzésen. Az intézmények társadalmasítása modul alatt az elméleti ismeretek átadásán túl sok jó gyakorlat és ötlet született. Emellett a mentorok megismerkedtek az intézményi önkéntesség elméleti és gyakorlati példáival is.

A negyedik hét egyben a képzés utolsó hete is volt. Csütörtökön Fehér Miklós szakmai vezető (OSZK), továbbítva a konzorciumi intézmények jó kívánságait, lezárta a képzést és köszöntötte az új munkatársakat.

Ebben a négy hétben a résztvevők és a szervezők is rengeteg élménnyel gazdagodtak és igazi közösséggé kovácsolódtak.

Szeretnénk köszönetet mondani az esztergomi Szent Adalbert Központ munkatársainak, akik rugalmas hozzáállásukkal és alázatos munkájukkal segítették a képzés sikeres lebonyolítását.

Kedves Mentorok, hamarosan találkozunk!

 

    

 

Lezárult a mentorképzés harmadik és egyben utolsó előtti hete is

A „Felkészülés a kulturális közösségfejlesztő mentori feladatokra” c. képzés harmadik és egyben utolsó előtti hete is sikeresen lezárult.

A mentorok az alábbi négy modul ismeretanyagába nyerhettek alaposabb betekintést:
1) Múzeumi alapok
2) Az intézmények társadalmiasítása, esélyegyenlőségi modellek
3) A kulturális partnerség, turizmus és a rendezvényszervezés alapjai (forgatókönyvírás)
4) Digitális kompetenciák fejlesztése

Folytatódott a múzeumi alapok gyakorlata, melynek keretében több muzeális intézmény működésébe, szervezésébe, közösségi életébe pillanthattak be a közösségfejlesztő mentorok.

A hét folyamán további gyakorlati órák keretében oktatóink segítségével elmélyülhettek a közösségfejlesztői munka rejtelmeiben. Ezt követően a száraznak tűnő, de annál fontosabb dokumentálás- és beszámolókészítés modul során olyan praktikákat tanulhattak meg hallgatóink, mely a munkájuk egyik kulcsfeladata lesz. Az egyik előadás alkalmával a Közösségek Hete rendezvényről kaptak bővebb tájékoztatást, melyre azóta lelkesen készülnek.

Mivel a mentoroknak több fórumon kell majd hirdetniük tevékenységüket, rendezvényeiket, oktatóink segítségével elsajátíthatták a digitális kompetenciák alaplépéseit. Többek között a közösségi médiában való hiteles szereplésre és a helyes fotózásra is kaptak felkészítését.

Az első héttől sikeres Csere-bere program ezen a héten sem maradhatott el. Ennek során nemcsak különleges ételek, de a mentorok korábbi szakmai munkái is bemutatásra kerültek. Természetesen a meghirdetett pálinkaverseny sem maradhatott el, mentoraink bebizonyították, hogy nem csak inni, de bírálni és versenyeztetni is szeretik ezt a nedűt. Esténk különböző kis csoportos programokat tartottak egymásnak: drámaszínházi foglalkozást, filmvetítést és beszélgetős estéket.

A harmadik hét végéhez érve a mentorok szakmai tudása mellett egyre jobban kitűnik az a szeretet és hivatástudat, mellyel a mentoraink már most rendelkeznek, s amitől hitelesek lehetnek majd a munkájukban. Van tudás, van szív, van lelkesedés. Jövő héten a 120 órás képzés végét ér.

Felkészülés a kulturális közösségfejlesztő mentori feladatokra

„Felkészülés a kulturális közösségfejlesztő mentori feladatokra” c. képzés második hete is sikeresen véget ért.

A mentorok a 2. hét első napján a kulturális közösségfejlesztés módszereivel ismerkedhettek meg, olyan jó gyakorlatokkal, példákkal szemléltették oktatóink a közösségfejlesztői szakma rejtelmeit, mely a mentorok munkáját segíteni, kiegészíteni tudja a későbbiek folyamán. A gyakorlat nem csak műhelymunkákból, hanem filmvetítésből és annak magyarázatából, megbeszéléséből állt.

Már az első estén egy különleges programot szerveztek maguknak a mentorok: minden mentor megyéjének, régiójának megfelelően olyan helyi étel- és italkülönlegességgel mutatkozott be, amit fontosnak tart. A különféle kolbászok, parasztkenyerek és a helyi ízeket felvonultató pálinkákon, borokon kívül saját készítésű édes és sós süteményekkel készültek a mentorok. Ezek után a táncoslábúak táncházat szerveztek, ahol nem csak a profi néptáncosok vettek részt, hanem az újoncoknak segítséget nyújtva, megtanítottak pár alaplépést. A siker és a folytatás garantált, jövő hétfőre is meghirdették a következő táncos programot.

Második nap a közművelődés, a közösségi művelődés alapjairól tanulhattak a mentorok. A csoportok különböző szakmai, gyakorlati programon vettek részt. A múzeumi modul gyakorlati részének keretében az esztergomi Bazilikában tárlatvezetéssel ismerhették meg Magyarország legnagyobb bazilikájának történetét a mentoraink. A Magyar Nemzeti Múzeum Esztergomi Vármúzeumában Esztergom város és várának történetével, míg a Duna Múzeumban már múzeumpedagógiai ismeretekkel, kerekasztal beszélgetésen a múzeumi működés funkcióiról, a kiállítás felépítéséről tanulhattak a mentorok.

A gyakorlati órák után a hét utolsó napján oktatóink a könyvtárak alap és kiegészítő funkcióit, a könyvtárak munkáit mutatták be.

A második hét sikeréből is arra a következtetésre juthatunk, hogy olyan szakemberek kerültek a mentorképzésbe, akik méltóan tudják képviselni a kultúrát és segíteni tudják majd a közösségfejlesztést nem csak saját régiójukban, hanem összefogva az egész országban.

Sikeresen lezajlott a mentorképzés első hete

A Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerepvállalás EFOP-1.3.1-15-2016-00001 projekt keretében a 4 hetes, 120 órás, „Felkészülés a kulturális közösségfejlesztő mentori feladatokra” című képzés első hete végét ért.

A 60 mentor az első napon önismereti és kommunikációs kompetenciáját fejleszthette, illetve megismerhettek olyan viselkedésmintákat, konfliktuskezelési trükköket, melyeket majd a munkájuk során hasznosíthatnak. Nemcsak a közösséget, hanem önmagukat is jobban feltérképezhették, megismerhették, ami különösen fontos ennél a hivatásnál.

A tanulás mellett azonban az ismerkedésre is jutott idő, a mentorcsapat hamar megtalálta a közös hangot. A kiválasztott mentorok hűen a feléjük támasztott elvárásoknak, már a nap végén kezdeményezéseket és programokat szerveztek egymás között, a következő hetek estéire különböző közösségi programokat állítottak össze.

A második nap a mentorok megismerkedtek jövendő foglalkozásuk feladataival, kihívásaival, a kulturális intézmények megszólításának módjaival, érzékenyítésével, társadalmasításával.

A harmadik és a negyedik nap a közösségfejlesztés alapjait sajátíthatták el a résztvevők, az elméleti bevezetés után sok játékos és csoportos feladatot alkalmaztak az oktatók. Mivel mindegyik mentor komoly szakmai háttérrel rendelkezik, korábbi munkatapasztalataikkal is kiegészíthették az órán elhangzottakat.

A mentorok által adott visszajelzések, melyek pozitívak, lelkesítők, meghatározó támpontot jelentenek a szervezők számára. A második héten a szakmai tudás elsajátítása mellett jut idő terepmunkára és a képzés székhelyéül szolgáló Esztergom megismerésére is.

Elindult a mentorképzés Esztergomban

Megkezdődött a kulturális közösségfejlesztő mentorhálózat mentorképzése a Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerepvállalás EFOP-1.3.1-15-2016-00001 projekt keretében február 6-án az esztergomi Szent Adalbert Központban. 18 megye 60 képviselője 4 hetes, 120 órás, „Felkészülés a kulturális közösségfejlesztő mentori feladatokra” című képzésen vesz részt. Az elméleti tudás átadása mellett gyakorlatcentrikus oktatást kapnak a mentorjelöltek, mely során nemcsak szakmai ismeretekkel, jó gyakorlatokkal, ismerkednek meg, hanem kiépíthetik a munkájukhoz szükséges mentori hálózatot is.