Feltöltés alatt

Feltöltés alatt

Vozár Péterné

Vozár Péterné, kulturális közösségfejlesztő mentor, Zala megye

Pedagógus-könyvtáros diplomáját Győrben szerezte, majd Keszthelyen kezdett el tanítani. Később idegenforgalmi végzettséget szerzett. 2007-től a Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulásnál civil koordinátorként, majd 2008-tól a KÖZKINCS programok felelőseként, megvalósítójaként, végül projektmenedzserként dolgozott. A több évig tartó programban a térség közösségi életét szervezte, együttműködéseket, rendezvényeket mentorált. Számos hazai és EU-s projektben vett részt előkészítőként, szakmai megvalósítóként vagy projektmenedzserként. Civil élete nagyon gazdag. Több civil szervezet alapításánál és működésénél segédkezett/segédkezik. Civil tanácsadást folytat, együttműködéseket generál, a térség civil életének meghatározó szereplője. Kulturális közfoglalkoztatottaknak közösségfejlesztő képzést tartott. Önkéntes vállalásként több évig tartó rendezvénysorozatokat, 8 alkalommal határon túli utazást, 9 alkalommal határon túli gyermekek vendégfogadását, képzéseket, LÁTÓ utakat szervezett. 2003-ban megkapta a Régió Turizmusáért díjat. 2007-től a Keszthely- Hévíz Kistérségi Civil Egyeztető Fórum titkára. Keszthely Város Idősügyi Tanácsának alelnöke. Valamennyi munkájával az emberi együttműködéseket segítette.

Elérhetőség:

vozar.peterne@sznm.hu 

Dobos Éva Veronika

Dobos Éva Veronika, kulturális közösségfejlesztő mentor, Komárom-Esztergom megye

A győri Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskolai Karán, majd a Pécsi Tudományegyetemen szerzett művelődésszervező-andragógus diplomát. Nyolc évig dolgozott a Komárom-Szőnyi Petőfi Sándor Művelődési Házban, az intézményt a közösségfejlesztés módszertanával működtető Szőnyi Kulturális Egyesület (Pro Urbe Díjas) titkáraként, programszervezőjeként, az intézmény vezetőjeként. Tíz évet töltött a közigazgatásban, a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzati Hivatal rendezvényeinek, programjainak, nemzetközi és nemzetiségi kapcsolatainak, sajtókapcsolatainak felelőseként, rövidebb ideig a megyei értéktár élén is tevékenykedett. Részt vett több projektben, elsősorban a programok nyilvánossági feladatait látta el. Érdeklődési területe a politika, a polgárok közösségi és közéleti szerepvállalása.

Elérhetőség:

dobos.eva@sznm.hu

Gaschler Beáta

Gaschler Beáta (1983) kulturális közösségfejlesztő mentor, Veszprém megye

A Magyar Táncművészeti Egyetem szerzett táncos és próbavezető szakirányú képesítést. Diplomamunkáját „Mit ér a gyermek, ha „Bozótba” való? Feladatok és lehetőségek a Somló-térség és a Somló-Ság tengely hátrányos helyzetű kisfalvaiban élő közösségek fejlődése és a helyi értékek megtartása terén, a néptáncoktatás tükrében-címmel készítette. 8 éves korától közösségben tevékenykedik néptáncosként. Jelenleg Kiscsőszön él párjával és két gyermekével. Az alig 100 lelkes faluban főként a néptánc és népzene iránt elkötelezetteknek szerveznek táborokat, továbbképzéseket. 10 éve oktat néptáncot. Tapasztalatokat szerzett a helyi társadalom, kiemelten a felnövekvő nemzedék helyzetéről, problémáiról. Világossá vált számára: a probléma kezelése csakis helyben, kis közösségek összefogása által lehetséges. Művészeti iskolájuk a környék 13 telephelyén-közel 250 általános iskolásnak biztosít néptánc és néprajzi alapismereteket. Kiscsőszön működtetnek egy ifjúsági és egy felnőtt néptánccsoportot. A világ számos részén megfordult, a magyar közösségekkel nagyon jó kapcsolatot ápol. A diaszpórában élő magyarok rendszeres látogatóik táboraiknak, rendezvényeiknek. Az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület aktivistájaként a devecseri térség kulturális és társadalmi fejlesztése ügyében tevékenykedik. A mentori munkája során új kapcsolatok építését és az általa ismert közösségek kapcsolatainak, együttműködésének ösztönzését, erősítését tűzi ki célul.

 

Elérhetőség:

gaschler.beata@sznm.hu 

Aba-Horváth István

Aba-Horváth István (1967), kulturális közösségfejlesztő mentor, Hajdú-Bihar megye 

Politológus és általános családügyi mediátor (konfliktuskezelő) szakokon szerezett diplomát. Két évtizede a civil szférában aktív, kulturális és közösségfejlesztési, valamint felzárkóztatási és oktatási területen. A hátrányos helyzetű és roma emberek felzárkóztatása során szerzett projekt tapasztalatait jelen munkakörömben is kamatoztatni szeretné.

Elérhetőség:

abahorvath.istvan@sznm.hu 

Farkas Csaba

Farkas Csaba (1966), kulturális közösségfejlesztő mentor, Vas megye

Diplomáját a Kertészeti Egyetem Élelmiszeripari Főiskolai Karán, Szegeden szerezte. Több közösségépítő projekt munkatársa, az ŐrvidékHáz kulturális közösségi tér vezetője, amely Szombathely kulturális életének jelentős szereplője. Számos városi rendezvény szervezője,amelyek nagy tömegeket megmozgató különböző kulturális és sportesemények. Fő kutatási érdeklődése a kulturális intézmények társadalmi szerepvállalása és a kisebbségi kulturális örökség megőrzése.

Elérhetőség:

farkas.csaba@sznm.hu 

Tihanyvári István

Tihanyvári István (1978), kulturális közösségfejlesztő mentor, Baranya megye

Művelődésszervezőként végzett a PTE Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Intézetében.  Tapasztalatai főleg az üzleti életből erednek, éveket töltött  a könyvértékesítés területén, majd később aktívan részt vett több képzőművészeti galéria munkájában. Fő érdeklődési területe az üzleti szféra szerepvállalása a kulturális életben. Jelenleg a Szabadtéri Néprajzi Múzeum – Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ munkatársa.

Elérhetőség:

 

tihanyvari.istvan@sznm.hu 

Kulturális közösségfejlesztő mentor munkatársakat várunk

Álláspályázatot hirdetünk kulturális közösségfejlesztő mentor munkatársak felvételére.

 

A Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum a  Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerepvállalás EFOP-1.3.1-15-2016-00001 elnevezésű kiemelt projekt keretében létrejövő kulturális közösségfejlesztő mentorhálózat kulturális közösségfejlesztő mentor munkatársakat keres, az adott megyében kialakításra kerülő irodájába, a projekt időtartamára (36 hónap), heti 40 órás munkavégzésre.

A “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet a Szabadtéri Néprajzi Múzeum kulturális közösségfejlesztő mentor munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű 2018.január 31-ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Bács-Kiskun megye, Baranya megye, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Csongrád megye, Fejér megye, Győr-Moson-Sopron megye, Hajdú-Bihar megye, Heves megye, Jász-Nagykun-Szolnok megye, Komárom-Esztergom megye, Somogy megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Tolna megye, Veszprém megye, Zala megye

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

– Közösségfejlesztő mentorálás, szakmai-módszertani támogatás, tanácsadás és helyszíni jelenlét biztosítása kulturális területen.

– A közösségfejlesztő, helyi civil részvételt ösztönző kulturális tevékenységek generálása érdekében népszerűsíti a Cselekvő közösségek kiemelt projekt keretében kidolgozott közösségfejlesztési, önkéntességi, társadalmiasított intézményi működési módszertanokat, valamint mérési, értékelési modellt, illetve ezek tartalmát megismerteti települési szinten.

– A hatásköre alá tartozó települési szereplők (kulturális szakemberek, kulturális intézmények munkatársai, lakosokat képviselő szervezet, település vezetői stb.) részére kiajánlja a Cselekvő közösségek projekt keretében kidolgozott képzéseket, a szervezett konferenciákat, tanulmányutakat.

– Szakmai műhelyeket, találkozókat, nyilvános beszélgetéseket, interjúkat, felméréseket szervez, valamint támogatja ezek szervezését települési szinten a kulturális szakemberek, kulturális intézmények munkatársai, a helyi lakosság, polgárok közösségei, civil szervezetek és települési vezetők részére.

– Ösztönzi az általa mentorált település lakosságának részvételét a helyi társadalmi, közösségi, kulturális folyamatokban, bátorítja a civil társadalmi kezdeményezéseket, kapcsolatokat szervez a lakossággal, civil szervezetekkel, kulturális intézményekkel, településvezetőkkel, partnerekkel.

– Létrehozza a helyi közösségek számára fontos, rendezett információkat és tartalmakat, közreműködik a lakossági, közösségi kezdeményezések rögzítésében, a formális előterjesztések készítésében, dokumentálja a közösségi munkát.

– Részt vesz a projekt keretében megvalósuló központi, regionális és helyi rendezvényeken, konferenciákon, közreműködik azok megvalósításában.

– Kapcsolatot épít és ápol a helyi sajtóval.

– Közreműködik a Cselekvő közösségek projekt keretében szervezett kutatásokban.

 

Amit kínálunk:

– teljes munkaidőben történő, határozott idejű projektmunka, közalkalmazotti kinevezés keretében, 12 hónapos szerződéssel, a meghosszabbítás lehetőségével versenyképes jövedelem – munkával kapcsolatos telefon- és mobilnethasználat, utazási költségek térítése

– bentlakásos kulturális közösségfejlesztő mentori képzés, szupervízió, folyamatos tanácsadás, önképzés lehetősége.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
 Főiskola,
 Kulturális területen(közművelődési, múzeumi, könyvtári) vagy közösségfejlesztésben – Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,
 Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 B kategóriás jogosítvány,
 Jó autóvezetési gyakorlat, Büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 Szakmai ajánlás (múzeumi, könyvtári, közművelődési vagy egyéb, kulturális közösségfejlesztést is végző intézménytől, szervezettől, magánszemélytől) Idegen nyelv aktív ismerete Saját gépjármű Mentori tapasztalat

Elvárt kompetenciák:
 A kulturális szektor átfogó ismerete Jó kommunikációs, együttműködő és szervező készség ,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 Aláírt magyar nyelvű Europass típusú önéletrajz, motivációs levél, végzettséget, képzettséget igazoló dokumentumok, szakmai ajánlás, jogosítvány másolat.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. július 27.

A pályázatok benyújtásának módja:
 Postai úton, a pályázatnak a Szabadtéri Néprajzi Múzeum címére történő megküldésével (2000 Szentendre, Sztaravodai út Pf.63. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: mentor_megye név , valamint a munkakör megnevezését: Kulturális közösségfejlesztő mentor.
 Elektronikus úton Valachi Katalin részére a csk.mentorhalozat@sznm.hu e-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 14.

 

További információ:

Kárpáti Julianna

0670 456 95 09

karpati.juli@sznm.hu 

 

Részletesebb tájékoztatást az alábbi linken talál: http://mokk.skanzen.hu/karrier.html

Korsósné Zachar Zita

Korsósné Zachar Zita (1959), kulturális közösségfejlesztő mentor, Fejér megye

Az ELTE Bölcsészettudományi Karán szerzett magyar szakos középiskolai tanári és pedagógia szakos előadói diplomát. Az Országos Pedagógiai Intézet tudományos ügyintézőjeként kezdte pályafutását, majd több mint három évtizede televíziós újságíróként és ismeretterjesztő, kulturális műsorok szerkesztőjeként dolgozott, természetfilmes. A Cselekvő közösségek-projekt mentori munkáját megelőzően a Magyar Természettudományi Múzeum Marketingcsoportjának munkatársa volt.

Elérhetőség: 

korsosnezachar.zita@sznm.hu 

Abdalla Rozália

Abdalla Rozália (1957),  kulturális közösségfejlesztő mentor, Fejér megye

Történelem és könyvtár szakokon szerzett diplomát az ELTE Bölcsészettudományi Karán, valamint minőségügyi oklevéllel is rendelkezik. Közösségfejlesztésben a közművelődés területén tett szert tapasztalatokra, dolgozott muzeológusként, könyvtárosként és tanárként, mielőtt a Cselekvő Közösségek projekt mentor csapatához csatlakozott.

Elérhetőség: 

abdalla.rozalia@sznm.hu