Griffatonné Lócskai Terézia

Griffatonné Lócskai Terézia (1980) szociális munkás, tanulmányait az ELTE Társadalomtudományi Karán végezte. Korábban a Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet (jelenleg Herman Ottó Intézet) esélyegyenlőségi referenseként dolgozott, feladatai közé tartozott: a Vidékfejlesztési Roma Akadémia I.-II. és a Czinka Panna Vidékfejlesztő Roma Fiatalok Ösztöndíj Program koordinálása, IKSZT pályázatok kezelése és ellenőrzése. A civil szférában az oktatás, tehetséggondozás területén szerzett szakmai tapasztalatot, jellemzően pályázatírás koordinálása, pályázatkezelés területén.  Munkái során részt vett  honlapok szerkesztésében és fejlesztésében. Az NMI Művelődési Intézet „Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerepvállalás” projekt koordinációs csoport munkatársa.

Rocskár Vivien

Rocskár Vivien (1988) oktatási asszisztensként dolgozik a “Cselekvő közösségek” projekt keretében.  Interkulturális mediátor, a DARTKE- mentoraként hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű, többségében roma gyermekeket mentorálált, segítette az osztályközösségbe integrálódásunkat és kompetenciáik fejlesztését. Az Agora Alapítvány munkatársaként harmadik országbeli gyermekek és fiatalok mentorálását és a társadalomba beilleszkedését segítette. A Romaversitas Alapítvány projekt adminisztrátoraként feladatai közé tartozott: mentorok koordinálása, kapcsolattartás a mentorokkal és a mentoráltakkal, adminisztráció.

Kondor Zsuzsa

Kondor Zsuzsa (1989) szociális munkás, szociálpolitikus és társadalomkutató. 2012 óta vesz részt kutatóként társadalomtudományi kutatásokban a fogyatékos személyek szociális szolgáltatásainak témaköréhez kapcsolódóan. Kiemelt kutatási területe a fogyatékos személyek nagy létszámú bentlakásos intézményeinek átalakulása közösségi alapú szolgáltatások irányába (intézményi férőhely kiváltás). Az NMI Művelődési Intézetben a „Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerepvállalás” Projekt Kutatási csoportjában kutató-fejlesztő munkatársként dolgozik.

Bodóczy Zoltán

Bodóczy Zoltán (1980) kommunikációs és rendezvényszervező munkatárs. Kommunikáció szakon szerzett diplomát a székesfehérvári Kodolányi János Főiskolán, online újságírás szakirányon, jelenleg az egri Eszterházy Károly Egyetem informatikus könyvtáros szakán tanul web-publisher szakirányon. Rendezvényszervezői múltja során számos fesztivált, koncertet és egyéb speciális esemény szervezett.

Balogh Vivien

Balogh Vivien (1994), kommunikációs munkatárs közösségi művelődés területen, az NMI Művelődési Intézet Nkft. munkatársa. Szakmai tapasztalatokra kommunikációs ügynökségek munkatársaként tett szert. Felsőfokú tanulmányait az Eötvös Loránd Tudományegyetem nemzetközi tanulmányok szakon végezte el.  2013 óta trénerként társadalomismereti workshopok tartásával foglalkozik, valamint több civil szervezet aktív tagja.

Gulyás Enikő

Gulyás Enikő (1988) a könyvtári szakterület szakmai vezetője.

Informatikus könyvtáros és informatikatanár szakokon szerzett diplomát, jelenleg az Eszterházy Károly Egyetem Neveléstudományi Doktori Iskolájának doktorjelöltje, ahol a fejlesztő (e-)biblioterápia alkalmazásának lehetőségeit vizsgálja. Dolgozott könyvtárban, valamint felsőoktatásban, tapasztalatot szerzett rendezvény- és konferenciaszervezésben, oktatásban és kutatásban, illetve európai uniós és egyéb projektek, pályázatok tervezésében, megvalósításában.

A MTA MAB Pedagógiai Szakbizottságának Digitális pedagógia munkabizottságának, valamint a Magyar Biblioterápiás Társaság tagja.

Kovács Katalin

Kovács Katalin (1968) szakmai vezető asszisztens könyvtári területen. A békéscsabai Tessedik Sámuel Főiskolán, Gazdálkodási szakos közgazdászként diplomázott, majd mérlegképes könyvelő képesítést szerzett. A Könyvtári Intézet munkatársaként 2017 októbere óta látja el a munkakörébe tartozó projektfeladatokat.

Földesi Csilla

Földesi Csilla rendezvényszervező könyvtári területen. A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar informatikus könyvtáros szakán szerzett diplomát. 2011 óta dolgozik az Országos Széchényi Könyvtárban. A projekt Marketing-és kommunikációs csoportjához 2017 márciusában csatlakozott, így jelenleg a Könyvtár Könyvtári Intézet munkatársa. Szakmai tapasztalatot olvasószolgálati könyvtárosként, általános iskolában könyvtárosként, valamint konferenciák és rendezvények szervezése során szerzett

Prepok Regina

Prepok Regina (1992) mentorhálózatért felelős koordinációs munkatárs könyvtári területen. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem informatikus könyvtáros alapszakán, információ- és tudásmenedzsment specializáción végzett. Ezt megelőzően a Gutenberg János Könyvkereskedelmi Szakközépiskolában szerzett OKJ-s szakképesítést. Több nagy könyváruház korábbi munkatársaként széleskörű munkatapasztalattal rendelkezik az emberekkel való kapcsolattartás területen. Többször dolgozott a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon és a Könyvhéten is, illetve gyakornokként a Magyar Könyvtárosok Egyesületében és a Központi Egyetemi Könyvtárban. Jelenleg az Országos Széchényi Könyvtár Könyvtári Intézetének munkatársaként látja el a projektfeladatokat.

Való Adrienn

Való Adrienn (1988) kutatási asszisztens könyvtári területen. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Karán szerzett diplomát térképész szakon. 2017 áprilisa óta dolgozik az Országos Széchényi Könyvtárban, augusztustól a Könyvtári Intézet munkatársaként. A projektben a kutatási területen felmerülő adminisztratív feladatok ellátásáért, a különböző munkafolyamatok dokumentálásáért és az adminisztráció naprakészségéért felel.