Munkatársakat keresünk több pozícióba!

Több pozícióra vár új munkatársakat a Szabadtéri Néprajzi Múzeum a Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerepvállalás EFOP-1.3.1-15-2016-00001 elnevezésű kiemelt projekt keretében a projekt időtartamára, heti 40 órás munkavégzésre.

Mentorhálózatért felelős munkatársat keresünk Szentendrei munkavégzéssel a kulturális közösségfejlesztő mentorhálózathoz kapcsolódó feladatok elvégzésére. Az álláspályázatról bővebben itt olvashat: http://cselekvokozossegek.hu/mentorhalozatert-felelos-munkatarsat-felveszunk/

Kulturális közösségfejlesztő mentorokat várunk több megyébe. A pályázati feltételekről és az új munkatársak sokrétű feladatairól ide kattintva tájékozódhat: http://cselekvokozossegek.hu/kulturalis-kozossegfejleszto-mentor-munkatarsakat-varunk/ 

Kiadványszerkesztésben jártas, felsőfokú végzettséggel rendelkező kommunikációs munkatársat keresünk sokszínű, izgalmas munkára. Az álláshirdetés itt érhető el: http://cselekvokozossegek.hu/kommunikacios-munkatars-jelentkezeset-varjuk/

Amennyiben pályázataink felkeltették érdeklődését, küldje el nekünk a jelentkezéshez szükséges dokumentumokat. Várjuk jelentkezését! Jelentkezzen most!

Mentorhálózatért felelős munkatársat felveszünk

Mentorhálózatért felelős munkatársakat keres a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum a Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerepvállalás EFOP-1.3.1-15-2016-00001 elnevezésű kiemelt projekt keretében a projekt időtartamára, heti 40 órás munkavégzésre.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű 2018. január 31.-ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Pest megye, 2000 Szentendre, Sztaravodai út .

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Közreműködik mentorhálózat tevékenységével kapcsolatos stratégiai feladatok kialakításában és megvalósításában. A hálózatépítés- és fejlesztést, valamint a mentorhálózat eddigi és jövőbeni működését érintő elemzések, kutatások végzése, koncepcionális és fejlesztési javaslatok kidolgozása. Közreműködik a mentorok éves feladatainak kidolgozásában. Végzi a mentorhálózat fejlesztését, kiválasztását a jelöltek közül. Elősegíti a régiók közötti hálózatépítést, mentor-csoportok közti munkacsoportok létrehozását. Támogatja a mentorok helyi rendezvényeit. Folyamatos kapcsolattartás a mentorokkal. Adminisztratív feladatok (szerződések, kifizetések, elszámolások, költségvetések, dokumentáció). Információ szolgáltat az OVIMOR rendszernek, és jelentéseket, kimutatásokat készít a rendszer adataiból. Mentorok szakmai felkészítésének, képzésének megszervezése. Mentori tevékenység folyamatos ellenőrzése a kötelezően leadandó dokumentáció alapján és személyesen, esetenkénti kiküldetések alkalmával. Év végi értékelés elkészítése mentoronként és a hálózat éves működését érintve átfogóan Mentorok tevékenységének minősítése. Mentori kommunikáció felügyelése, ellenőrzése. Közreműködés a mentori rendezvények és tevékenységek központi kommunikálásában (CSK és MOKK honlap, hírlevél, facebook). Éves feladat és munkaterv és jelentés elkészítése. Részt veszt az Intézményben a TT által szervezett továbbképzéseken, konferenciákon. Részvétel a fenntartó különböző projektjeiben. Minden, a projekttel kapcsolatos szakmai feladatot elvégez, amellyel a munkahelyi vezetője megbízza.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
 Főiskola,
 Min.3 év kulturális területen (közműv., múzeumi, könyvtári) vagy közösségfejlesztésben szerzett tap. – Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,
 Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 B kategóriás jogosítvány,
 Büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 kulturális területen szerzett végzettség, szakmai tapasztalat – Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,
 szakmai ajánlás (múzeumi, könyvtári, közművelődési vagy közösségfejlesztést végző intézménytől, szervezettől, magánszemélytől)

Elvárt kompetenciák:
 A kulturális szektor átfogó ismerete Jó kommunikációs, együttműködő és szervező készség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 • aláírt magyar nyelvű Europass típusú önéletrajz, • motivációs levél, • végzettséget, képzettséget igazoló dokumentumok • szakmai ajánlás.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 4.

A pályázatok benyújtásának módja:
 Postai úton, a pályázatnak a Szabadtéri Néprajzi Múzeum címére történő megküldésével (2000 Szentendre, Sztaravodai út . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: koordinator_sznm , valamint a munkakör megnevezését: Mentorhálózatért felelős munkatárs.
 Elektronikus úton Kárpáti Julianna részére a csk.mentorhalozat@sznm.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 14.

 

A július 4-i és 11-i szakmai műhelynapokon elhangzott előadások

„A helyi identitás és kohézió erősítése” (TOP-5.3.1-16, TOP-6.9.2-16) és a „Cselekvő Közösségek – aktív közösségi szerepvállalás” (EFOP-1.3.1-15-2016-00001) konstrukciók bemutatása és az azokhoz kapcsolódó lehetőségek ismertetése

2017.július 4-én Kecskeméten, valamint 2017. július 11-én Székesfehérváron szakmai műhelynapot rendeztünk, amelyek  célja a  „A helyi identitás és kohézió erősítése” (TOP-5.3.1-16, TOP-6.9.2-16) és a „Cselekvő Közösségek – aktív közösségi szerepvállalás” (EFOP-1.3.1-15-2016-00001) konstrukciók bemutatása és az azokhoz kapcsolódó lehetőségek ismertetése volt. Az eseményeken az érintett településekről, az önkormányzatok által, a képviselőtestületből vagy a hivatal szervezetéből delegált érdeklődők vettek részt, több, mint száz település képviseletében.

Mindkét alkalommal Katona Zsuzsanna, a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság, Stratégiai Tervezési és Értékelési Főosztály, programirányító referense tartott előadást, valamint a Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerepvállalás projekt szakmai vezetői mutatták be a projekt módszertani anyagait, illetve a közösségfejlesztési folyamat tervezését és megvalósítását konzultáció keretében.

TOP 5.3.1-16 és TOP 6.9.2-16 A helyi identitás és kohézió erősítése című pályázati felhívások – Katona Zsuzsanna, Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság, Stratégiai Tervezési és Értékelési Főosztály, programirányító referens előadása.

a prezentáció letöltése

A Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerepvállalás (EFOP-1.3.1-15-2016-00001) kiemelt projekt bemutatása (módszertani útmutatók, fejlesztések)Dr. Arapovics Mária, Cselekvő Közösségek – aktív közösségi szerepvállalás projekt szakmai vezető előadása.

a prezentáció letöltése

Elmélet és praktikum – A közösségfejlesztési folyamat tervezése és megvalósítása – Beke Márton Cselekvő Közösségek – aktív közösségi szerepvállalás projekt szakmai vezető előadása.

a prezentáció letöltése

TOP-felhívás – Csak a nyerteseknek szükséges regisztrálni

A helyi identitás és kohézió erősítése TOP-5.3.1-16 és TOP-6.9.2-16 számú pályázati felhívások a települések, településrészek, térségek közösségi kezdeményező- és cselekvőképességének fejlesztését célozzák.

A pályázatok kapcsán információs szakmai műhelynapot tartott a Cselekvő közösségek projekt 2017. július 4-én Kecskeméten és július 11-én Székesfehérváron. Katona Zsuzsanna, a Nemzetgazdasági Minisztérium Felhíváselőkészítési Osztályának programirányító referense tájékoztatójában elmondta, hogy a TOP-pályázatok beadásához nincs szükség előzetes regisztrációra.

A pályázati kiírások 6.2 pontjában olvasható a támogatási szerződéshez csatolandó mellékletek listája. A mellékletek sorában a harmadik a „Cselekvő közösségek” kiemelt projekt igazolása, mely szerint a kedvezményezett regisztrálta a projektjét a Cselekvő közösségek online vezetői információs és monitoring rendszerébe.

Felhívjuk az érdeklődők szíves figyelmét, hogy csak a nyerteseknek lesz szükségük regisztrációra. A felsorolt mellékleteket a támogatási szerződés megkötése során szükséges csatolni.

 

A pályázati kiírásokat itt olvashatja el:
https://www.palyazat.gov.hu/top-531-16-a-helyi-identits-s-kohzi-erstse-1
https://www.palyazat.gov.hu/top-692-16-a-helyi-identits-s-kohzi-erstse

 

A TOP-felhívások ügyfélszolgálatának elérhetőségeiről itt tájékozódhat:

TOP-felhívások ügyfélszolgálata, elérhetőségek

A Cselekvő közösségek projekt szervesen kapcsolódik a TOP-5.3.1-16 és TOP-6.9.2-16 számú, A helyi identitás és kohézió erősítése című felhívásokhoz. A TOP-pályázatok célja a települések, településrészek, térségek közösségi kezdeményező- és cselekvőképességének fejlesztése. 

 

A pályázati kiírásokat itt olvashatja el:

https://www.palyazat.gov.hu/top-531-16-a-helyi-identits-s-kohzi-erstse-1

https://www.palyazat.gov.hu/top-692-16-a-helyi-identits-s-kohzi-erstse

 

Ha további információkra van szüksége, forduljon bizalommal a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálathoz a

06/1 896-0000,

normál díjazású telefonszámon, ahol hétfőtől csütörtökig 8:30-16 óráig, pénteken 8:30-14 óráig fogadják hívását.

Kérjük, kövesse figyelemmel a felhívással kapcsolatos közleményeket a www.szechenyi2020.hu oldalon, ahol a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálat elektronikus elérhetőségeit is megtalálhatja!

 

Kulturális közösségfejlesztő mentor munkatársakat várunk

Álláspályázatot hirdetünk kulturális közösségfejlesztő mentor munkatársak felvételére.

 

A Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum a  Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerepvállalás EFOP-1.3.1-15-2016-00001 elnevezésű kiemelt projekt keretében létrejövő kulturális közösségfejlesztő mentorhálózat kulturális közösségfejlesztő mentor munkatársakat keres, az adott megyében kialakításra kerülő irodájába, a projekt időtartamára (36 hónap), heti 40 órás munkavégzésre.

A “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet a Szabadtéri Néprajzi Múzeum kulturális közösségfejlesztő mentor munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű 2018.január 31-ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Bács-Kiskun megye, Baranya megye, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Csongrád megye, Fejér megye, Győr-Moson-Sopron megye, Hajdú-Bihar megye, Heves megye, Jász-Nagykun-Szolnok megye, Komárom-Esztergom megye, Somogy megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Tolna megye, Veszprém megye, Zala megye

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

– Közösségfejlesztő mentorálás, szakmai-módszertani támogatás, tanácsadás és helyszíni jelenlét biztosítása kulturális területen.

– A közösségfejlesztő, helyi civil részvételt ösztönző kulturális tevékenységek generálása érdekében népszerűsíti a Cselekvő közösségek kiemelt projekt keretében kidolgozott közösségfejlesztési, önkéntességi, társadalmiasított intézményi működési módszertanokat, valamint mérési, értékelési modellt, illetve ezek tartalmát megismerteti települési szinten.

– A hatásköre alá tartozó települési szereplők (kulturális szakemberek, kulturális intézmények munkatársai, lakosokat képviselő szervezet, település vezetői stb.) részére kiajánlja a Cselekvő közösségek projekt keretében kidolgozott képzéseket, a szervezett konferenciákat, tanulmányutakat.

– Szakmai műhelyeket, találkozókat, nyilvános beszélgetéseket, interjúkat, felméréseket szervez, valamint támogatja ezek szervezését települési szinten a kulturális szakemberek, kulturális intézmények munkatársai, a helyi lakosság, polgárok közösségei, civil szervezetek és települési vezetők részére.

– Ösztönzi az általa mentorált település lakosságának részvételét a helyi társadalmi, közösségi, kulturális folyamatokban, bátorítja a civil társadalmi kezdeményezéseket, kapcsolatokat szervez a lakossággal, civil szervezetekkel, kulturális intézményekkel, településvezetőkkel, partnerekkel.

– Létrehozza a helyi közösségek számára fontos, rendezett információkat és tartalmakat, közreműködik a lakossági, közösségi kezdeményezések rögzítésében, a formális előterjesztések készítésében, dokumentálja a közösségi munkát.

– Részt vesz a projekt keretében megvalósuló központi, regionális és helyi rendezvényeken, konferenciákon, közreműködik azok megvalósításában.

– Kapcsolatot épít és ápol a helyi sajtóval.

– Közreműködik a Cselekvő közösségek projekt keretében szervezett kutatásokban.

 

Amit kínálunk:

– teljes munkaidőben történő, határozott idejű projektmunka, közalkalmazotti kinevezés keretében, 12 hónapos szerződéssel, a meghosszabbítás lehetőségével versenyképes jövedelem – munkával kapcsolatos telefon- és mobilnethasználat, utazási költségek térítése

– bentlakásos kulturális közösségfejlesztő mentori képzés, szupervízió, folyamatos tanácsadás, önképzés lehetősége.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
 Főiskola,
 Kulturális területen(közművelődési, múzeumi, könyvtári) vagy közösségfejlesztésben – Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,
 Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 B kategóriás jogosítvány,
 Jó autóvezetési gyakorlat, Büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 Szakmai ajánlás (múzeumi, könyvtári, közművelődési vagy egyéb, kulturális közösségfejlesztést is végző intézménytől, szervezettől, magánszemélytől) Idegen nyelv aktív ismerete Saját gépjármű Mentori tapasztalat

Elvárt kompetenciák:
 A kulturális szektor átfogó ismerete Jó kommunikációs, együttműködő és szervező készség ,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 Aláírt magyar nyelvű Europass típusú önéletrajz, motivációs levél, végzettséget, képzettséget igazoló dokumentumok, szakmai ajánlás, jogosítvány másolat.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. július 27.

A pályázatok benyújtásának módja:
 Postai úton, a pályázatnak a Szabadtéri Néprajzi Múzeum címére történő megküldésével (2000 Szentendre, Sztaravodai út Pf.63. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: mentor_megye név , valamint a munkakör megnevezését: Kulturális közösségfejlesztő mentor.
 Elektronikus úton Valachi Katalin részére a csk.mentorhalozat@sznm.hu e-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 14.

 

További információ:

Kárpáti Julianna

0670 456 95 09

karpati.juli@sznm.hu 

 

Részletesebb tájékoztatást az alábbi linken talál: http://mokk.skanzen.hu/karrier.html

Kommunikációs munkatárs jelentkezését várjuk

Álláspályázat kommunikációs munkatárs munkakörhöz

A Szabadtéri Néprajzi Múzeum a Cselekvő Közösségek – aktív közösségi szerepvállalás EFOP-1.3.1-15-2016-00001 számú kiemelt projekt keretében kommunikációs munkatársat keres 2000 Szentendre, Sztaravodai úti telephelyén történő, heti 40 órás munkavégzésre.

A projekt a Szabadtéri Néprajzi Múzeum, az NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. és az Országos Széchényi Könyvtár konzorciumi együttműködésében valósul meg. A Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerepvállalás projekt 2016. szeptember 16-án indult, és 2019. szeptember 15-ig tart. Tevékenységünkről bővebben a www.cselekvokozossegek.hu, illetve a www.kozossegekhete.hu oldalon olvashat.

 

Elvárások:

Végzettség:
• Marketing és/vagy kommunikációs felsőfokú végzettség

Szakmai tapasztalat, egyéb elvárások:
• Magas szintű felhasználói számítástechnikai ismeretek (MS Office, Adobe grafikai programcsomag: Photoshop, InDesign stb.)
• Legalább 2-3 éves munkatapasztalat marketing / kommunikáció / PR területen
• Marketing szövegírás tapasztalat (kommunikációs anyagok, cikkek, posztok stb.)
• Social Media alkalmazása
• büntetlen előélet (sikeres álláspályázat esetén erkölcsi bizonyítványt kérünk)

 
Előnyt jelent:
• Középfokú angol nyelvtudás
• Online marketing terület ismerete, tapasztalata
• B kategóriás jogosítvány

 
Készségek:
• Kiváló kommunikációs-, szervező- és együttműködő készség
• Pontos, precíz munkavégzés
• Erős analitikus szemléletmód
• Proaktivitás
• Alkalmazkodó készség/rugalmasság
• Jó fogalmazási készség

 

Feladatok:
• Kiadványokat szerkeszt, tördel és elvégzi a nyomdai előkészítést.
• Részt vesz a sajtóközlemények, nyilatkozatok, PR cikkek, kommunikációs kiadványok szövegeinek megírásában, összeállításában és szerkesztésében.
• Támogatja a sajtófigyelés- és elemzés rendszerét.
• Részt vesz a projekt kommunikációs eseményeinek szervezésében.
• Támogatja a kommunikációs feladatokhoz kapcsolódó logisztikai folyamatokat.
• Részt vesz a marketing anyagok előállításában, rendezvényszervezésben.
• Folyamatosan frissíti a projekt honlapjainak és Facebook oldalainak tartalmát.
• Támogatja a különféle események, rendezvények lebonyolítását.
• Ellátja a belső kommunikációs feladatokat.
• A jelentésekhez adatot szolgáltat, elemzéseket készít.
• Részt vesz az egyéb marketing és kommunikációs feladatok ellátásában.

Amit kínálunk:
• Teljes munkaidőben történő, határozott idejű projektmunka, közalkalmazotti kinevezés keretében, 12 hónapos szerződéssel, a meghosszabbítás lehetőségével max. 24 hónapig.
• Versenyképes jövedelem
• Szakmai továbbképzési lehetőség

A munkavégzés helyszíne: 2000 Szentendre, Sztaravodai út
A munkavégzés várható kezdete: azonnal
A projekt időtartama: 36 hónap

A pályázat részeként benyújtandó dokumentumok:
• aláírt, magyar nyelvű Europass típusú önéletrajz
• motivációs levél
• végzettséget, képzettséget igazoló dokumentumok
• kiadványszerkesztői munkáját szemléltető anyag elektronikus formában

Felhívjuk a jelentkezők figyelmét, hogy a közszférában alkalmazandó nyugdíjpolitikai elvekről szóló 1700/2012. (XII. 29.) Korm. határozat 1.6. pontja értelmében a Szabadtéri Néprajzi Múzeum – mint minisztérium irányítása alá tartozó költségvetési szerv – nem létesíthet közalkalmazotti jogviszonyt olyan személlyel, aki a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte és az öregségi teljes nyugdíjhoz szükséges szolgálati időt megszerezte. Tekintettel arra, hogy elsődleges szempont a projekt teljes időtartamára vonatkozó foglalkoztatás, kérjük, hogy csak abban az esetben nyújtsák be jelentkezésüket, ha a 2019. szeptember 15-ig az öregségi nyugdíjkorhatárt nem töltik be és az öregségi teljes nyugdíjhoz szükséges szolgálati időt nem szerzik meg.

A pályázat benyújtási határideje: 2017. augusztus 31.

A pályázatot és a hozzá tartozó dokumentumokat kérjük, az alábbi címre elektronikus formában küldje el: allas@sznm.hu

Rendezvényszervezőt keresünk

Álláspályázat rendezvényszervező munkakörhöz

 
A Szabadtéri Néprajzi Múzeum a Cselekvő Közösségek – aktív közösségi szerepvállalás EFOP-1.3.1-15-2016-00001 számú kiemelt projekt keretében rendezvényszervező munkatársat keres 2000 Szentendre, Sztaravodai úti telephelyén történő, heti 40 órás munkavégzésre.

A projekt a Szabadtéri Néprajzi Múzeum, az NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. és az Országos Széchényi Könyvtár konzorciumi együttműködésében valósul meg. A Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerepvállalás projekt 2016. szeptember 16-án indult, és 2019. szeptember 15-ig tart. Tevékenységünkről bővebben a www.cselekvokozossegek.hu, illetve a www.kozossegekhete.hu oldalon olvashat.

 

Elvárások:
Végzettség:
• Szakirányú felsőfokú végzettség

 

Szakmai tapasztalat, egyéb elvárások:
• Magas szintű felhasználói számítástechnikai ismeretek (MS Office)
• Legalább 2-3 éves munkatapasztalat rendezvényszervező területen
• Nemzetközi konferencia szervezésében szerzett tapasztalat
• Tárgyalási szintű angol nyelvtudás szóban és írásban egyaránt
• büntetlen előélet (sikeres álláspályázat esetén erkölcsi bizonyítványt kérünk)

Előnyt jelent:
• Marketing / kommunikáció / PR tapasztalat
• B kategóriás jogosítvány

Készségek:
• Kiváló kommunikációs-, szervező- és együttműködő készség
• Pontos, precíz munkavégzés
• Megbízhatóság, önálló munkavégzés
• Proaktivitás
• Alkalmazkodó készség/rugalmasság

 

Feladatok:
• Részt vesz a Cselekvő közösségek projektrendezvények koncepcióinak kidolgozásában.
• Megszervezi és lebonyolítja a kisebb létszámú (kb. 70-100 fős) rendezvényeket.
• Közreműködik a Cselekvő közösségek projektszervezet belső és külső rendezvényeinek szervezési feladatainak irányításában és koordinálásában.
• Részt vesz a kulturális szakemberek, települési vezetők nemzetközi tanulmányútjainak megszervezésében.
• Együttműködik és kapcsolatot tart a rendezvény szervezőivel, résztvevőivel, catering szolgáltatókkal, beszállítókkal.
• Részt vesz a projekt kommunikációs eseményeinek szervezésében.
• Részt vesz a nemzetközi és hazai konferenciák szervezésében.
• Részt vesz a marketing anyagok előállításában.
• Részt vesz a Közösségek Hete rendezvénysorozat lebonyolításában.
• Kapcsolatot tart a programszervezőkkel, a mentorhálózat munkatársaival, partnerintézményekkel.
• Részt vesz az adatbáziskezelésben, a jelentésekhez adatokat szolgáltat, elemzéseket készít.
• Segíti a kapcsolattartást a média képviselőivel és a kommunikációs ügynökséggel.
• Elkészíti a meghívók szövegezését, a programleírást, a jelenléti íveket és a forgatókönyvet, frissíti a vendéglistát.
• Ellenőrzi és felügyeli a rendezvények zavartalan lebonyolítását.
• Elvégzi a dokumentációs feladatokat.
• Részt vesz az egyéb marketing és kommunikációs feladatok ellátásában.

 

Amit kínálunk:
• Teljes munkaidőben történő, határozott idejű projektmunka, közalkalmazotti kinevezés keretében, 12 hónapos szerződéssel, a meghosszabbítás lehetőségével max. 24 hónapig.
• Versenyképes jövedelem
• Szakmai továbbképzési lehetőség

 

A munkavégzés helyszíne: 2000 Szentendre, Sztaravodai út
A munkavégzés várható kezdete: azonnal
A projekt időtartama: 36 hónap

A pályázat részeként benyújtandó dokumentumok:
• aláírt, magyar nyelvű Europass típusú önéletrajz
• motivációs levél
• végzettséget, képzettséget igazoló dokumentumok

 

Felhívjuk a jelentkezők figyelmét, hogy a közszférában alkalmazandó nyugdíjpolitikai elvekről szóló 1700/2012. (XII. 29.) Korm. határozat 1.6. pontja értelmében a Szabadtéri Néprajzi Múzeum – mint minisztérium irányítása alá tartozó költségvetési szerv – nem létesíthet közalkalmazotti jogviszonyt olyan személlyel, aki a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte és az öregségi teljes nyugdíjhoz szükséges szolgálati időt megszerezte. Tekintettel arra, hogy elsődleges szempont a projekt teljes időtartamára vonatkozó foglalkoztatás, kérjük, hogy csak abban az esetben nyújtsák be jelentkezésüket, ha a 2019. szeptember 15-ig az öregségi nyugdíjkorhatárt nem töltik be és az öregségi teljes nyugdíjhoz szükséges szolgálati időt nem szerzik meg.

A pályázat benyújtási határideje: 2017. július 31.

A pályázatot és a hozzá tartozó dokumentumokat kérjük, az alábbi címre elektronikus formában küldje el: allas@sznm.hu

Meghívó szakmai műhelynapra

A helyi identitás és kohézió erősítése (TOP-5.3.1-16, TOP-6.9.2-16) és a Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerepvállalás (EFOP-1.3.1-15-2016-00001) konstrukciók bemutatása és az azokhoz kapcsolódó lehetőségek ismertetése céljából 2017. július 4-én Kecskeméten és 2017. július 11-én Székesfehérváron szakmai műhelynapot rendezünk.

Mindkét alkalommal Katona Zsuzsanna, a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság, Stratégiai Tervezési és Értékelési Főosztály, programirányító referense tart előadást, és a Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerepvállalás projekt képviselői mutatják be a projekt módszertani anyagait, illetve a közösségfejlesztési folyamat tervezését és megvalósítását konzultáció keretében.

A műhelynapokon az érintett településekről, az önkormányzat által, a képviselőtestületből vagy a hivatal szervezetéből delegált személy (településenként lehetőleg 1, maximum 2 fő) megjelenésére számítunk.

 Alkalmanként 80–80 fő számára tudunk férőhelyet és büfét/ebédet biztosítani, ezért a részvétel online regisztrációhoz kötött. A jelentkezéseket mindkét esetben a regisztráció sorrendjében tudjuk elfogadni, a létszám elérésekor a jelentkezést lezárjuk.

Jelentkezési határidő mindkét időpontra: 2017. június 23.

 Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a szakmai megvalósulás helyszíne Magyarország kevésbé fejlett régióinak területe, ezért Budapestről és Pest megyéből nem tudunk résztvevőket fogadni!

Meghívó letöltése

Villámcsődületek a Közösségek Hetén

Népi flashmob, tengelic, az év madara, kerékpárt formázó bicilkisek, legendás úthenger indul hódító útjára – több közösség, település is készült villámcsődülettel a Közösségek Hetére.

 

A Heves megyei Felsőtárkányban népi flashmobbal zárult le az egész héten át zajló programsorozat a Közösségek Hetén. A Felsőtárkányi Hagyományőrző Közalapítvány Manckucka nevű ifjúsági csoport fiataljai a Felsőtárkányi Tóparton zajló Bolhapiacon lepték meg a nézelődőket egy tánccal.

 

Tengelic település közösségei, helyi lakosai a Közösségek Hetén hagyományteremtő flashmobbal ünnepelték, hogy 2017-ben az év madara a tengelic.

Vigyázz a madárra, ha kertedbe repül – csendült fel a dal a tengelici faluház előtt tartott program során. Zenészek, énekesek, táncosok és más lelkes tengeliciek fogtak össze és lepték meg a falu lakóit rövidke alkalmi műsorral a Közösségek Hete országos program kapcsán.

https://www.youtube.com/watch?v=nrtD7p2rLe8

 

Fergeteges volt a hangulat Kiskőrösön a Közösségek Hete alkalmából rendezett flashmobon, aminek keretében a diákok bemutatták, miért is elengedhetetlen az úthenger munkája az útépítéseken. A játékos programot a Kiskőrösi Közúti Szakgyűjtemény szervezte.

https://www.youtube.com/watch?v=Fyfb_nRzGBA&t=15s

 

Honttól Nagyoroszig tartó „Örökségeink útján” kerékpáros kiránduláson vettek részt a Közösségek Hete résztvevői, amelynek keretében a dejtári Páskom-réten álltak meg a bringások, hogy a madármegfigyelőnél egy villámcsődületet tartsanak. A résztvevők a flashmob során egy kerékpár alakot formáltak meg.

 

A Kenderike Néptánccsoport, a gyerekek szülei, az Őszirózsa Nyugdíjas Klub és még sokan mások Palotáson a Piactéren gyűltek össze, hogy felhívják a település lakóit a helyben működő közösségekre, a közösségi érzés, összetartozás fontosságára.

https://www.youtube.com/watch?v=f8_Ye43JO8A

 

Fiatalokkal az Egészséges Szegedért címmel táncos flashmobbal készültek a D2ifjúsági iroda fiataljai és munkatársai a Közösségek Hete alkalmából a Belvárosi Mozi előtt.

A villámcsődület az SZKTT ESZI Dr. Farkasinszky Terézia Ifjúsági Drogcentrum, a Magyar Vöröskereszt Csongrád megyei szervezet és a Partiszkon Társadalomkutató Egyesület együttműködésében valósult meg, és az egészséges életmód fontosságát jelenítették meg.