Képzés kulturális szakembereknek

Kulturális szakemberek számára hirdet országos hatókörű, ingyenes akkreditált képzést (44379-4/2017/KOZGYUJT) a Cselekvő közösségek projekt. A kulturális közösségfejlesztés gyakorlata című képzés célja, hogy a résztvevők elsajátítsák a közösségfejlesztés alapismereteit, és képessé váljanak kulturális intézményeket célzó fejlesztési folyamatok generálására. A megszerzett kompetenciák birtokában a szakemberek jártasságot szereznek a társadalmiasított intézményi és az esélyegyenlőségi modellek alkalmazásában, illetve megismerik az intézményi önkéntesség támogatásának módszereit.

 

A képzés célcsoportja:

Közösségfejlesztési feladatokban résztvevő múzeumi, közművelődési, könyvtári, illetve egyéb kulturális területen dolgozó szakemberek.

 

A képzés időtartama: 60 óra

A képzés időpontja:

1. hét: 2017. november 13-16.

2. hét: 2017. november 27-30.

 

A képzés helyszíne

Szabadtéri Néprajzi Múzeum, Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ

2000 Szentendre, Sztaravodai út 

 

Képzési díj: térítésmentes, a Cselekvő közösségek projektből finanszírozva 

A képzési díj magában foglalja az oktatást, elektronikus oktatási segédanyagot, étkezést és szállást.

 

A képzés sikeres teljesítésével megszerezhető dokumentum: tanúsítvány.

 

Részvételi feltételek:

  • felsőfokú végzettség
  • Közép-magyarországi régión kívüli kulturális intézményben vagy kulturális civil szervezetben betöltött munkakör

 

A képzésről bővebben: http://cselekvokozossegek.hu/kepzes/kulturalis-kozossegfejlesztes-gyakorlata/ 

 

Előzetes regisztráció: itt 

A részvételi létszám korlátozott, ezért várjuk mielőbbi jelentkezését!

A regisztráció határideje: 2017. október 24.  

 

 

További információ:

Palló Imola: pallo.imola@sznm.hu, 06 70 456 9439

Csabán Tímea: csaban.timea@sznm.hu, 06 70 456 9287

Mentorképzés Noszvajon

Két hetes, 60+60 órás képzésen vett részt a Cselekvő közösségek projekt 43 új mentora Noszvajon.

A „Felkészülés a kulturális közösségfejlesztő mentori feladatokra (blended)” című képzésnek különlegességét az adta, hogy két hétig kontaktórákon vettek részt, két hétig pedig e-learninges formában, feldatokkal, tesztekkel, az elméleti tudásukat ellenőrizve sajátíthatják el a mentorok a tananyagot.

Az oktatás az önismereti és kommunikációs kompetenciák fejlesztésével kezdődött, ahol nemcsak önmagukat, hanem mentortársaikat is jobban megismerhették. Az első héten a közösségfejlesztés elméleti hátterébe, majd jógyakorlataiba nyerhettek betekintést. Szabadidős program keretén belül a noszvaji De la Motte Kastélyban tárlatvezetésen vehettek részt a mentorok.

Pénteken és hétfőn gyakorlati képzésen voltak a mentorok: a Dobó István Vármúzeum, a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár és az Egri Kulturális Központ szakembereitől kaphattak áttekintést az intézmények működéséről. A három kulturális intézményben való látogatás célja a közösségfejlesztés példájának bemutatása, a társadalmiasítás, a múzeumpedagógia aktív közösségi szerepvállalásának megismertetése volt.

A hét további részében az intézmények társadalmasítás és az intézményi önkéntesség lehetőségeivel, a Közösségek Hete rendezvénysorozat részleteivel, a kulturális partnerség és turizmus elméleti és gyakorlati példáival ismerkedtek meg a mentorok.

A következő két hétben, a blended learning részeként, a mentorok a képzés teljesítéséhez szükséges portfólió elkészítése mellett, a modulokhoz fejlesztett különböző típusú feladatok töltését végzik.

Szeretnénk köszönetet mondani a noszvaji Tündérkert Hotel és Rendezvényközpont, valamint az Oxigén Hotel munkatársainak, akik munkájukkal segítették a képzés sikeres lebonyolítását.

Kérdések és válaszok Mintaprojektek ajánlattevői számára

Már elérhető és letölthető a Mintaprojektek ajánlattevői számára a GYIK, azaz a Gyakran Ismételt Kérdések. A dokumentumban megtalálhatók a műszaki specifikációval kapcsolatos gyakori kérdések és a válaszok. 

A Cselekvő közösségek projekt személyes konzultációs lehetőséget is biztosít a pontos minőségi és szakmai követelmények egyeztetése céljából mindazok számára, akik mintaprojektek megvalósítására kívánnak ajánlattételt benyújtani. 

Az ajánlatok benyújtásának határideje:

2017. október 20. 12 óra 

 

Letölthető GYIK: 

Mintaprojektek_ GYIK

 

További információ:

Kloska Tamás

kloska.tamas@sznm.hu 

06 70 456 9432 

Konzultációs időpontok mintaprojektek ajánlattevőinek

A Cselekvő közösségek projekt személyes konzultációs lehetőséget biztosít a pontos minőségi és szakmai követelmények egyeztetése céljából mindazok számára, akik mintaprojektek megvalósítására kívánnak ajánlattételt benyújtani. 

 

A konzultáció helye:

2000 Szentendre, Sztaravodai út Bejárati épület (Mezőhegyesi Vasútállomás) tetőterében található Cselekvő közösségek tárgyaló

Időpontja:

2017.10.11. és 10.12., előzetes bejelentkezés alapján.

 

Kérjük, részvételi szándék jelezze Kloska Tamás mintaprojekteket koordináló munkatársunknál a kloska.tamas@sznm.hu email címen vagy a 06 70 456 9432 telefonszámon. 

Mintaprojektek megvalósítására várjuk intézmények jelentkezését

Mintaprojektek megvalósítására várjuk olyan ajánlattevők jelentkezését, akik kedvet éreznek ahhoz, hogy a Cselekvő közösségek projekt keretei között bekapcsolódjanak egy új, innovatív folyamatba. A mintaprojektek a három kulturális intézményrendszer összefogásával, partneri együttműködésben, a közösségfejlesztés módszereit alkalmazva valósulnak meg. A cél, olyan közösségfejlesztő modellek létrehozása, amelyek reflektálnak a helyi értékekre, bevonják a településen működő közösségeket a kulturális intézmények életébe, erősítik a társadalmi részvételt és helyi igényeken alapuló esélyteremtő programokat biztosítanak.

A mintaprojektek megvalósításának tervezett időtartama:

2017. november 02. – 2018. október 5.

Ha érdekli a lehetőség, itt tájékozódhat a további részletekről.

Amennyiben szeretne mintaprojektet megvalósítani, kérjük, regisztráljon. A regisztrációt követően e-mailben küldjük meg az ajánlatkérést és mellékleteit. A megyénként minimum egy nyertes mintaprojektet a megadott értékelési szempontok alapján választjuk ki a beérkezett ajánlatokból.

 

A regisztráció határideje:

2017. szeptember 29. 10 óra

Az ajánlatkérést és mellékleteit a regisztráció lezárása után, 2017. szeptember 29-én, egy időben küldjük ki a regisztrálók számára!

 

A JELENTKEZÉS LEZÁRULT!

 

Az ajánlatok benyújtásának határideje:

2017. október 20. 12 óra 

 

További információ:

Kloska Tamás

cselekvokozossegek@sznm.hu

1 éves lett a Cselekvő közösségek projekt!

Egy éve, 2016. szeptember 16-án indult útjára a Cselekvő közösségek kiemelt projekt, mely a múzeumi, közművelődési és könyvtári terület egyedülálló összefogásával, a Szabadtéri Néprajzi Múzeum, az NMI Művelődési Intézet és az Országos Széchényi Könyvtár konzorciumában, 3 milliárd forintos európai uniós támogatással valósul meg.

 

A kulturális ágazatot országosan fejlesztő projekt célja, hogy a közösségfejlesztés eszközeivel és korszerű módszereivel növelje a kulturális intézmények nyitottságát, a társadalmi aktivitást és részvételt, a közösségi szerepvállalást, és hozzájáruljon az esélyegyenlőség erősítéséhez intézményi és települési szinten egyaránt.

 

Az elmúlt egy év alatt a projekt számos területén értünk el eredményeket.

 

Hat nagy tématerületen végeztünk széles szakmai alapokon nyugvó módszertani fejlesztést, és formáltuk útmutatókká a munka során kiérlelődött elveket. Az egyes témák, folyamatok, tevékenységek módszertanának kidolgozása mellett nagy hangsúlyt kapott a modellekhez kapcsolódó múzeumi, könyvtári, közművelődési intézmények jó gyakorlatainak összegyűjtése, bemutatása is.

 

Elindult a kulturális közösségfejlesztő mentorhálózat, amely a projekt egyik alappillére. A mentorok közvetlenül, helyben nyújtanak módszertani segítséget a helyi közösségeknek, intézményeknek az ország 18 megyéjében. Fő feladatuk, hogy segítsék a közösségi kezdeményezések és új kapcsolatok létrehozását, ösztönözzék a kulturális életben való részvételt, bátorítsák a civil kezdeményezéseket, módszertani segítséget nyújtsanak az intézményeknek, illetve a települések értékeinek feltárásához. A területi alapon szervezett kulturális közösségfejlesztő mentorhálózat komoly segítséget jelent a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program „A helyi identitás és kohézió erősítése” (TOP-5.3.1-16 és TOP 6.9.2-16) című, közösségfejlesztési célú pályázat nyertesei számára.

 

A hálózat indulása előtt a mentorok 120 órás képzésen vettek részt, ahol elsajátították a kulturális közösségfejlesztés módszereit, megismerték a közművelődési, múzeumi és könyvtári terület sajátosságait, fejlesztették kommunikációs, szakmai és digitális kompetenciáikat. Az elméleti oktatás mellett gyakorlati ismeretekre is szert tettek. A képzés zárásaként április 4-én tanúsítványokat adtak át a mentorok számára a Cselekvő közösségek projektet megvalósító konzorcium vezetői – Dr. Cseri Miklós főigazgató (Szabadtéri Néprajzi Múzeum), Kárpáti Árpád ügyvezető igazgató (NMI Művelődési Intézet) és Dr. Tüske László főigazgató (Országos Széchényi Könyvtár).

 

Csaknem 900 programot kínált az első alkalommal, 2017. május 8-14. között országszerte megrendezett Közösségek Hete programsorozat. A hagyományteremtő közösségi hét középpontjában a közösségi kezdeményezés, a társadalmi együttműködés, az aktív szerepvállalás, a nyitott, befogadó társadalom eszményének népszerűsítése állt. Intézmények, civil szervezetek, közösségek egyaránt csatlakozhattak szakmai és közönségprogramokkal, amelyek az intézményekben, illetve az azokon kívül működő közösségek tevékenységeire, társadalomformáló szerepükre hívta fel a figyelmet.

 

A munka nem áll meg, folytatjuk tovább feladatainkat. Elindulnak a mintaprojektek, amelyek a kulturális intézmények együttműködésére alapozva és a projekt szakmai eredményeire alapozva indítanak el közösségfejlesztő folyamatokat. Képzéseket szervezünk kulturális szakemberek, önkormányzatok munkatársai, köztisztviselői számára, hogy a fejlesztések minden résztvevője képessé váljon a közösségfejlesztési folyamatok támogatására. Szakmai folyóiratokat – Múzeumi Iránytű, Szín Közösségi Művelődés, Könyv, Könyvtár, Könyvtáros – 3K – jelentetünk meg a projekt szakmai, módszertani eredményeinek bemutatására.

 

A CSK projekt egyéves születésnapja alkalmából kiadványt jelentettünk meg, amely összefoglalja a legfontosabb eredményeinket.

A kiadvány pdf formátumban is letölthető:

Cselekvo_kozossegek_A5_kiadvany

Közösségi tervezésre felkészítő képzésen vettek részt a mentorok

A Cselekvő közösségek kiemelt projekt 39 közösségfejlesztő mentora vett részt 2017. szeptember 13-15. között közösségi tervezésre felkészítő 24 órás szakmai képzésen Dunaújvárosban. A képzés a közösségfejlesztők Egyesülete együttműködésével valósult meg.

 

A mentorok a képzés során többek között ismereteket szereztek a közösségi tervezési folyamat megvalósításáról, a folyamatban részt vevő szereplőkről, a megfelelő módszerek kiválasztásáról, a hazai közigazgatási rendszer különféle szintjein a hivatalos döntés-előkészítési folyamatokról, s arról, hogy miképp tegyék nyilvánossá a tervezés folyamatát a közösségben.

Út Magyarországon

Országos tanulmányút-sorozat előkészületei kezdődtek meg

2017 decembere és 2018 szeptembere között Magyarország hat konvergencia régiójába indulnak tanulmányutak a Cselekvő közösségek projekt keretében, melyek 720, a szakma és a közösségfejlesztési folyamatok iránt érdeklődő szakember számára adnak térítésmentesen lehetőséget tudásuk bővítésére. Az utak célja, hogy a kulturális terület példaadó, együttműködésen alapuló jó gyakorlatait, valamint azok megvalósítóit megismertesse a szakmával.

 

Az egyenként három napos tanulmányutak során egy-egy térség mintaértékű közösségi művelődési tevékenységeire, és három térségi kulturális intézménynek – múzeum, könyvtár, közművelődési intézmény – együttműködéseire, jó gyakorlataira alapozva tarthatók koordinált szakmai programok.

 

A tanulmányutak célállomásainak meghatározásához a projekt megvalósítói a szakma valós igényeire reagálást és a közösségi alapú tervezést elengedhetetlennek tartják, s a hiteles forrásból származó ötletek, javaslatok összegyűjtésére egy, a lehetséges együttműködő intézmények képviselőit megcélzó online űrlapot állítottak össze. Olyan intézmények képviselőit szólítjuk meg az űrlappal, akik vagy a szakmai előadásokat is magába foglaló központi rendezvénynek adnak otthont, vagy valamilyen megismertetésre méltó jó gyakorlat tulajdonosai, és szívesen mutatnák be azt egy látóút egyik állomásaként. 

 

Azon intézmények képviselői, akik szívesen részt vennének a tanulmányút-sorozatban fogadó szervezetként, az alábbi linken érhetik el az űrlapot:

 

https://goo.gl/forms/iL8UY2KlJX6WkTWS2

Az űrlap kitöltése kb. 15 percet vesz igénybe.

A JAVASLATOKAT 2017. OKTÓBER 9. 24:00 ÓRÁIG LEHET ELKÜLDENI!

Könyvtár és Közösség - előadás

„Könyvtár és Közösségek” – módszertani szakmai nap az Országos Széchényi Könyvtárban

2017. augusztus 28-án a Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerepvállalás projekt (EFOP-1.3.1-15-2016-00001) szakmai megvalósítók, a mentorhálózat és a projektmenedzsment számára, a módszertani gyakorlatok folyamatos fejlesztése céljából egész napos rendezvényt szervezett az Országos Széchényi Könyvtár.

A program egyik célja az volt, hogy a projektben dolgozó valamennyi munkatárs, különösen az ország településein tevékenykedő, a kulturális intézményekkel kapcsolatokat ápoló, vagy éppen kialakító mentorok képet kapjanak a könyvtárak közösségszervező, közösségépítő-fejlesztő tevékenységeiről. Ezt a délelőtt folyamán elhangzó előadások tették lehetővé, amelyek azon túl, hogy konkrétan kapcsolódtak a projekt kiemelt módszertani fejlesztési feladataihoz – közösségfejlesztés, önkéntesség, esélyegyenlőség – megalapozták a délutáni workshop-koncepciót is.

A rendezvényt Fehér Miklós, az Országos Széchényi Könyvtár Könyvtári Intézet (OSZK-KI) igazgatója nyitotta meg. Köszöntőjében a könyvtárak, könyvtárosok tevékenységének fontosságára és az olvasás, a mesemondás közösségteremtő erejére hívta fel a figyelmet.

A műhelynap első előadását Jávorka Brigitta (OSZK-KI) tartotta „Közösségfejlesztés könyvtári környezetben – nemzetközi kitekintéssel” címmel, melynek fő témája a könyvtári közösségépítés, illetve ehhez kapcsolódóan a könyvtári terek újraértelmezésének kérdése volt. Külföldi szerzők (Oldenburg, Audunson) tanulmányait és számos nemzetközi (antwerpeni, zaragozai, bécsi, oslói) példát felidézve mutatott rá arra, hogy a kihívások ellenére is látható közösségépítő eredményeket tudnak felmutatni azok a könyvtárak, amelyek tevékenységüket az általános szolgáltatásokon túl a környezetükből adódó, meglévő látogatói igényekhez tudják igazítani.

Őt Péterfi Rita, a Pest Megyei Könyvtár megyei hálózati vezetője követte a pódiumon. „Olvasásfejlesztés Pest megye kistelepüléseinek könyvtáraiban – avagy hogyan szolgálja az olvasásfejlesztés a kistelepülések közösségeinek épülését?” című előadásában rámutatott a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer (KSZR) 2013 óta betöltött szerepére az 5000 fő alatti települések könyvtáraiban. Kiemelte továbbá, hogy az olvasás tanítása ugyan iskolai feladat, de a családi környezet és a könyvtár szerepe is rendkívül fontos: a kulturális intézmények az iskolai tanmenet szabta kötöttségektől mentesen, szabadabban vehetik ki részüket az olvasásfejlesztési, közösségépítési, esélyteremtési folyamatból. A jó gyakorlatok sorában többek közt papírszínházi mesélés, a fóti speciális igényű gyerekek gyermekotthonával közös olvasásfejlesztő foglalkozás és író-olvasó találkozók is szerepeltek.

Mikolasek Zsófia, a tatabányai József Attila Megyei és Városi Könyvtár osztályvezetője „Könyvtármozi és más közösségépítési jó gyakorlatok” címmel tartott előadást. A könyvtármozit olyan településeken lehet megvalósítani, ahol működik a KSZR. A vetítések célja az, hogy a magyar filmek ezen a csatornán is eljussanak a közönséghez. Ugyanakkor a vetítéseket közös foglalkozások követik, amelyekhez óravázlatok, foglalkozáscsomagok, kvízek készültek, s a tapasztalatok szerint a program remek közösséggé kovácsolja a résztvevőket.

Csépányi Zoltán az egri Bródy Sándor Megyei és Városi a Könyvtár munkatársa. A könyvtárban örömmel vesznek részt a munkában mind felnőtt, mind diák önkéntesek, önkéntesek vezetésével hozták létre pl. a TiniZugot is 2015-ben. A felnőtt és a gyerekkönyvtár elkülönült korábban, szükség volt az átmenetre is – így merült fel egy nagy olvasásnépszerűsítő játék ötlete. A „Nagy Könyves Beavatás – egy kreatív kihívás a közösség és a partnerség szolgálatában” című előadásában a Nagy Könyves Beavatás nevű – 2016-ban indult, és záróeseményét, eredményhirdetését idén március 25-én, az Országos Széchényi Könyvtárban megtartott – olvasásnépszerűsítő rendezvényt mutatta be. A program résztvevői – 14-20 éves fiatalok – hét csoportot alkottak, tagjaik pedig hét fordulóban választották ki egy 210 tételes, kötelező olvasmányokat nem tartalmazó listából azokat a könyveket, amelyeket közösen olvastak el. Ezt az elolvasott műhöz kapcsolódó játékos, kreatív feladatok követték, például egyes jelenetek eljátszása, montázs készítése, új könyvborító tervezése, vagy éppen a cselekmény összefoglalása SMS-ben. A rendezvény hét fordulója során az úgynevezett „Beavatott (olvasó)klubok” tagjai más könyvtári programokon is részt vehettek és találkozhattak a többi csoporttal is.

Könyvtár és Közösség - előadás

Csépányi Zoltán előadása

Végül Csobán László, a pécsi Csorba Győző Könyvtár munkatársának előadását hallhatta a közönség „Hátrányos helyzetűek a könyvtárbuszon” címmel. Megtudhatták, hogy Baranya megyében két könyvtárbusz üzemel, amelyek EU-s forrásból, 2010-ben, illetve 2014-ben álltak szolgálatba, jórészt a megye társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból problémákkal küzdő, és jelentős munkanélküliséggel sújtott területein. A mobilkönyvtárak havonta kétszer jutnak el egy-egy apró településre, s ezek az alkalmak – mint az az előadásból kiderült – személyeket, sorsokat és történeteket érintenek és alakítanak. A könyvtárbuszok, az ott elérhető ismeretek, könyvek, újságok, informatikai eszközök, nem utolsósorban a könyvtárosok személyes hozzáállása, empátiája túlmutat a könyvtári szolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosításán, ugyanakkor az egyes települések életében jelentős szerepet tölt be, olykor az egyetlen közösségi találkozóhelyként is.

Műhelymunka

Műhelymunka

Az előadásokat követően 11 csoportban műhelymunka vette kezdetét, amelynek során minden résztvevő két, általa választott témában az alábbi módszertani útmutatók továbbfejlesztésében vett részt:

  • Mérés, értékelés
  • Társadalmiasítás
  • Esélyegyenlőség
  • Önkéntesség
  • Közösségfejlesztés
A műhelymunka egyik produktuma

A műhelymunka egyik produktuma

A műhelyfoglalkozás során minden csoport poszteren foglalta össze, tekintette át a munkacsoportban elhangzottakat.

A rendezvény dr. Arapovics Mária, a Cselekvő közösségek projekt szakmai vezetőjének összefoglalójával zárult.

Munkatársakat keresünk több pozícióba!

Több pozícióra vár új munkatársakat a Szabadtéri Néprajzi Múzeum a Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerepvállalás EFOP-1.3.1-15-2016-00001 elnevezésű kiemelt projekt keretében a projekt időtartamára, heti 40 órás munkavégzésre.

Mentorhálózatért felelős munkatársat keresünk Szentendrei munkavégzéssel a kulturális közösségfejlesztő mentorhálózathoz kapcsolódó feladatok elvégzésére. Az álláspályázatról bővebben itt olvashat: http://cselekvokozossegek.hu/mentorhalozatert-felelos-munkatarsat-felveszunk/

Kulturális közösségfejlesztő mentorokat várunk több megyébe. A pályázati feltételekről és az új munkatársak sokrétű feladatairól ide kattintva tájékozódhat: http://cselekvokozossegek.hu/kulturalis-kozossegfejleszto-mentor-munkatarsakat-varunk/ 

Kiadványszerkesztésben jártas, felsőfokú végzettséggel rendelkező kommunikációs munkatársat keresünk sokszínű, izgalmas munkára. Az álláshirdetés itt érhető el: http://cselekvokozossegek.hu/kommunikacios-munkatars-jelentkezeset-varjuk/

Amennyiben pályázataink felkeltették érdeklődését, küldje el nekünk a jelentkezéshez szükséges dokumentumokat. Várjuk jelentkezését! Jelentkezzen most!