Cselekvés a közjóért – Könyvbemutató

Közösségfejlesztés módszertani útmutató, valamint Gyakorlati útmutató intézményi önkéntes programok létrehozásához és működtetéséhez címmel hiánypótló művek jelentek meg a Cselekvő közösségek kiemelt projekt keretében, amely az Európai Unió Európai Szociális Alapjának 3 milliárd forintos, vissza nem térítendő támogatásával valósul meg. A kötetek könyvbemutatója 2017. október 25-én zajlott az Országos Széchényi Könyvtárban.

 

A helyi társadalom fejlesztését, a közművelődési intézmények, a múzeumok és könyvtárak paradigmaváltását támogató kötetek anyagát a témában járatos gyakorlati szakemberek dolgozták ki, a művek a szakma kiváló képviselőinek irányításával és gondozásában készültek el.

 

A köteteket Sepsey Tamásné dr. Vígh Annamária, az Emberi Erőforrások Minisztériuma Közgyűjteményi Főosztályának főosztályvezetője és Joós Tamás, az Emberi Erőforrások Minisztérium Kultúráért Felelős Államtitkársága Közösségi Művelődési és Művészeti Főosztályának főosztályvezető-helyettese mutatták be az Országos Széchényi Könyvtár (Budapest, Budavári Palota „F” épület) Dísztermében 2017. október 25-én.

A Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerepvállalás EFOP-1.3.1-15-2016-00001 kiemelt projekt a Szabadtéri Néprajzi Múzeum, az NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. és az Országos Széchényi Könyvtár konzorciuma együttműködésében valósul meg. A projekt egyik fő célja módszertani segédanyagok kidolgozása, megjelentetése és közreadása mind a könyvtári, múzeumi és a közművelődési terület szakemberei, mind a TOP 5.3.1-16 és TOP 6.9.2-16 „A helyi identitás és kohézió erősítése” című programokat megvalósító helyi közösségek munkatársai, szakemberei, önkéntesei, szervezetei számára helyi közösségi cselekvő programjuk megvalósításához. E módszertani útmutató-sorozat első két kötete jelent most meg nyomtatásban is.

A könyvbemutatót dr. Arapovics Mária, a Szabadtéri Néprajzi Múzeum Cselekvő közösségek projekt szakmai vezetője nyitotta meg, aki az ünnepélyes alkalom kapcsán kiemelte, hogy a módszertani hátteret biztosító kötetek közel  60 szakember és több szakmai szervezet kitartó munkájának köszönhetők.

 

A „Gyakorlati útmutató intézményi önkéntes programok létrehozásához és működtetéséhez” (szerkesztette: Csordás Izabella) című kötetet Sepsey Tamásné dr. Vígh Annamária, az Emberi Erőforrások Minisztériuma Közgyűjteményi Főosztály főosztályvezetője ismertette. Bemutatójában hangsúlyozta, hogy az önkéntesség jelentősége három nagy fogalom köré csoportosítható: felelősség, bizalom, professzionalitás – amelyek egész életünket is végigkísérik. A Gyakorlati útmutató azzal a szándékkal készült, hogy bármely kulturális intézmény, legyen szó kisebb vagy nagyobb szervezetről, könnyen és gyorsan választ találjon benne az önkéntességgel, az önkéntesek foglalkoztatásával, és az önkéntes tevékenység szervezésével kapcsolatos gyakorlati kérdéseire.

 

A „Közösségfejlesztés módszertani útmutató” (szerkesztették: dr. Arapovics Mária és dr. Vercseg Ilona) című kötetet Joós Tamás, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, Kultúráért Felelős Államtitkárság Közösségi Művelődési és Művészeti Főosztály főosztályvezető-helyettese méltatta. Beszédében arra hívta fel a figyelmet, hogy a kiadvány célja olyan segítő hálózatok kialakulásának segítése, amelyekben számíthatunk egymásra. A kiadvány praktikus, releváns szakmai tanácsokat nyújt mindazon elkötelezett emberek számára, akiknek szívügye a közösségfejlesztés. A kiadvány témái között szerepel: a közösségfejlesztés folyamata, közösségi felmérés, helyzetfeltárás és tervezés, közösségi cselekvési terv, közösségi akciók, kulturális programok, a kulturális intézmények bevonása, partneri együttműködések és a közösségi eredmények bemutatása. A kötetet a szerzők által kidolgozott Fogalomtár zárja, amely nélkülözhetetlen a magas színvonalú, egységes alapokra épített munkához.

A program keretében mutatkozott be a Cselekvő közösségek projekt új informatikai fejlesztése, a Cselekvő Közösségek Wiki felület, amely a módszertani útmutatók anyagát teszi elérhetővé új megközelítésben, könnyen befogadható, bárki által szerkeszthető, véleményezhető formában.

 

A most megjelent két kötetet a közeljövőben további szakkönyvek és folyóiratok megjelentetése követi, többek között esélyegyenlőség, közösségfejlesztés mérés-értékelés témákban is, valamint folyamatosan bővül a Wiki tartalma is.