Fontos felhívások a helyi közösségfejlesztő folyamatok támogatására

Megjelentek „A helyi identitás és kohézió erősítése” TOP-5.3.1-16 és TOP-6.9.2-16  kódszámú felhívások, melyekre 2017. május 22-től lehet pályázatot benyújtani. A sikeresen pályázók közösségfejlesztési folyamatainak megvalósítását a „Cselekvő közösségek” – aktív közösségi szerepvállalás” projekt keretében is támogatja a Kormány.

 

A felhívásokra helyi önkormányzatok, önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások, egyházak, civil szervezetek és a nonprofit szervezetek nyújthatnak be pályázatot vissza nem térítendő támogatásra. A támogatási kérelmet benyújtó szervezetek az együttműködés keretében vállalják, hogy projektjük megvalósításával hozzájárulnak a települések, településrészek, térségek közösségi kezdeményező- és cselekvőképességének fejlesztéséhez, továbbá, hogy a kapott támogatáson felül önerőből finanszírozzák a projektet.

Mindkét felhívás kiemelten támogatja a közösségfejlesztési folyamatok és a partnerségi együttműködés (közösségi tervezés) megvalósítását. Azok eredményességének és hatékonyságának biztosításához a „Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerepvállalás” című (EFOP-1.3.1.-15-2016-00001) kiemelt projekt is segítséget nyújt. A Cselekvő közösségek projektet a kulturális ágazat három módszertani intézményéből – a Szabadtéri Néprajzi Múzeum – Múzeumi Oktatási és Módszertani Központból, az NMI Művelődési Intézetből és az Országos Széchényi Könyvtárból – álló konzorcium valósítja meg.

A projekt az alábbi szolgáltatásokat nyújtja a pályázóknak és a kedvezményezetteknek:

– előzetes szakmai tanácsadás: a támogatási kérelmet benyújtani kívánó szervezetek számára egyrészt tájékoztató napok, másrészt személyes konzultáció keretében megvalósuló szakmai, módszertani tanácsadás;

– helyszíni mentorálás, tanácsadás: a közösségfejlesztési folyamatot, a partnerségi együttműködést (közösségi tervezést) a helyszínen nyomonköveti, szakmailag-módszertanilag támogatja egy közösségfejlesztés, közösségi tervezés területén tapasztalattal rendelkező szakember;

a megvalósítást támogató szakmai kiadványok: papíralapú, online és elektronikus kiadványok;

képzések: képzések, szakmai tapasztalatcserék a kedvezményezett projektek megvalósításban közreműködő kulturális szakembereknek, közművelődési, muzeális és könyvtári intézmények munkatársai számára, továbbá szakmai műhelyek, tapasztalatcserék a települések vezetői számára;

szakmai műhelyek: tapasztalatcserék egyrészt a kedvezményezettek között, másrészt az elmúlt években sikeres közösségfejlesztési, közösségi tervezési folyamatot megvalósító településekre, jó gyakorlatok bemutatása;

kommunikációs felületek (nagyobb láthatóság): a Közösségek Hete országos rendezvénysorozat központi népszerűsítő kampánya;

informatikai folyamatkövetés-támogatás: a „Cselekvő közösségek” kiemelt projekt Online vezetői információs és monitoring rendszer (OVIMOR) felületének használata.

 

A felhívások a Palyazat.gov.hu oldalon érhetők el:

TOP-5.3.1-16 (12,979 milliárd forint keretösszeg)

TOP-6.9.2-16 (6,794 milliárd forint keretösszeg) – megyei jogú városok számára