Kondor Zsuzsa

Kondor Zsuzsa (1989) szociális munkás, szociálpolitikus és társadalomkutató. 2012 óta vesz részt kutatóként társadalomtudományi kutatásokban a fogyatékos személyek szociális szolgáltatásainak témaköréhez kapcsolódóan. Kiemelt kutatási területe a fogyatékos személyek nagy létszámú bentlakásos intézményeinek átalakulása közösségi alapú szolgáltatások irányába (intézményi férőhely kiváltás). Az NMI Művelődési Intézetben a „Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerepvállalás” Projekt Kutatási csoportjában kutató-fejlesztő munkatársként dolgozik.