Rocskár Vivien

Rocskár Vivien (1988) oktatási asszisztensként dolgozik a “Cselekvő közösségek” projekt keretében.  Interkulturális mediátor, a DARTKE- mentoraként hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű, többségében roma gyermekeket mentorálált, segítette az osztályközösségbe integrálódásunkat és kompetenciáik fejlesztését. Az Agora Alapítvány munkatársaként harmadik országbeli gyermekek és fiatalok mentorálását és a társadalomba beilleszkedését segítette. A Romaversitas Alapítvány projekt adminisztrátoraként feladatai közé tartozott: mentorok koordinálása, kapcsolattartás a mentorokkal és a mentoráltakkal, adminisztráció.