Sotkóné Máté Krisztina

Sotkóné Máté Krisztina (1984) kutató-fejlesztő csoportvezető közművelődési területen. Történelem (bölcsész/tanár) és művelődésszervező szakokon szerzett diplomát, majd a Debreceni Egyetem Nevelés- és Művelődéstudományi Doktori Programjában szerzett abszolutóriumot, jelenleg doktorjelölt. Kutatási témája a Szatmári Népfőiskola helyzete a szabadművelődés időszakában. Jelenleg az NMI Művelődési Intézet Kft. Kultúrakutatási és Képzési Központjának kutatója. Kutatási érdeklődése a népfőiskolák helyzete a szabadművelődés korszakában és napjainkban.