Bejegyzés

43 új mentor vette át tanúsítványát az Országos Széchényi Könyvtárban

A Cselekvő közösségek projekt kibővült mentorhálózatának 43 kulturális közösségfejlesztő mentora vette át tanúsítványát a 2017. november 6-i szakmai napon az Országos Széchényi Könyvtárban, miután elvégezte a „Felkészülés a kulturális közösségfejlesztő mentori feladatokra (blended)” című akkreditált képzést. A tanúsítványokat Krucsainé Herter Anikó kulturális kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár adta át.

 

A szakmai napon a délelőtt folyamán a projektmunkatársak előtt álló feladatok, legfontosabb határidők, változások, jelenleg futó kezdeményezések kerültek előtérbe. A délután során a mentorhálózat frissen végzett tagjai vehették át tanúsítványaikat. 

 

A mentorok tanúsítványátadó ünnepségét Krucsainé Herter Anikó, az Emberi Erőforrások Minisztériuma kulturális kapcsolatokért és fejlesztésért felelős helyettes államtitkára nyitotta meg. Beszédében hangsúlyozta, hogy a közösségi aktivitás az egyén erősödéséhez is hozzájárul, s a társadalom javára is szolgál az erős és összetartó közösségek létrejötte. Reményét fejezte ki, hogy a most munkába álló új mentorok a megszerzett tudást hatékonyan használják fel saját közösségük gyarapítására.

Dr. Tüske László, az Országos Széchényi Könyvtár főigazgatója házigazdaként köszöntötte a részvevőket. A felszólalások sorát Dr. Arapovics Mária, a Szabadtéri Néprajzi Múzeum Cselekvő közösségek projekt szakmai vezetője zárta, aki a felkészítő tanárok, mentorok és munkatársak közös munkáját méltatta. A képzés, melyet 43 új mentor végzett el sikeresen, bentlakásos és e-learning részekből állt.

 

Közösségi tervezésre felkészítő képzésen vettek részt a mentorok

A Cselekvő közösségek kiemelt projekt 39 közösségfejlesztő mentora vett részt 2017. szeptember 13-15. között közösségi tervezésre felkészítő 24 órás szakmai képzésen Dunaújvárosban. A képzés a közösségfejlesztők Egyesülete együttműködésével valósult meg.

 

A mentorok a képzés során többek között ismereteket szereztek a közösségi tervezési folyamat megvalósításáról, a folyamatban részt vevő szereplőkről, a megfelelő módszerek kiválasztásáról, a hazai közigazgatási rendszer különféle szintjein a hivatalos döntés-előkészítési folyamatokról, s arról, hogy miképp tegyék nyilvánossá a tervezés folyamatát a közösségben.

Szakmai műhelyen kapták meg tanúsítványaikat a mentorok

2017. április 4-én első műhelynapját tartotta a Cselekvő közösségek projekt újonnan felállt mentorhálózata. A szakmai programnak különös jelentőséget adott, hogy a mentorok a 120 órás „Felkészülés a kulturális közösségfejlesztő mentori feladatokra” című akkreditált képzés elvégzését és a sikeres vizsgát követően először találkozhattak „hivatásos” közösségfejlesztő mentorként egymással és a projektet megvalósító stábbal. A képzés sikeres elvégzéséről egy kora délutáni ünnepség keretében kapta meg tanúsítványát az ország különböző pontjairól érkezett 61 mentor.

Délelőtt a projekt három aktuális témáját feldolgozó előadások, valamint az ezekre épülő regionális műhelymunkák folytak: a Nemzetgazdasági Minisztérium képviseletében Katona Zsuzsa tájékoztatta a részvevőket azokról a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében kiírt pályázatokról („A helyi identitás és kohézió erősítése” – TOP-5.3.1-16 és TOP-6.9.2-16), melyek nyertesei közösségfejlesztési folyamatainak támogatásában nagyban számítanak a mentorhálózat módszertani segítségére.

 

 

Nagy Magdolna megbízott igazgató (Szabadtéri Néprajzi Múzeum – Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ) a mentorok köszöntése mellett bemutatta a projekt mérési-értékelési folyamatait segítő online dokumentációs rendszert.

 

 

Dr. Arapovics Mária, a projekt egyik szakmai vezetője (SZNM-MOKK) a kulturális közösségfejlesztő mentorok következő havi feladatairól beszélt.  

 

 

 

Pákay Viktória kommunikációs munkatárs a projekt keretében az idén hagyományteremtő céllal először megrendezett Közösségek Hetéről, valamint annak kommunikációjáról szóló tájékoztató során kiemelte, hogy a közösségi összefogást népszerűsítő 2017. május 8–14. között meghirdetett rendezvénysorozatra eddig 450 intézmény, civil szervezet vagy közösség összesen ezerkétszáz közösségi programalkalmat regisztrált.

 

 

 

Az előadások sorát dr. Arapovics Mária szakmai vezető (Szabadtéri Néprajzi Múzeum – Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ) ismertetője zárta: bemutatta azokat a hiánypótló módszertani útmutatókat, melyek a mentorhálózat kiépülésével egy időben készültek, s amelyek a helyi közösségfejlesztéshez, az intézmények közösségi szemléletű működtetéséhez, az esélyegyenlőség növeléséhez, valamint az önkéntesek bevonásához nyújtanak szakmai segítséget.

 

A hálózat indulása előtt a mentorok 120 órás képzésen vettek részt, ahol elsajátították a kulturális közösségfejlesztés módszereit, megismerték a közművelődési, múzeumi és könyvtári terület sajátosságait, fejlesztették kommunikációs, szakmai és digitális kompetenciáikat. A képzés zárásaként a szakmai nap keretében került sor a tanúsítványok ünnepélyes átadására. A Cselekvő közösségek projektet megvalósító konzorcium vezetését képviselve dr. Cseri Miklós főigazgató (Szabadtéri Néprajzi Múzeum) és Kárpáti Árpád ügyvezető igazgató (NMI Művelődési Intézet) tartott köszöntőt. A projekt eddigi eredményeinek méltatása mellett mindkét vezető reményét fejezte ki, hogy a projekt megvalósításában tapasztalható harmonikus munkakapcsolat és együttműködés a mentorok munkakultúráját is jellemezni fogja.

Kulturális közösségfejlesztési mentorhálózat kezdi meg munkáját

A közösségek jobb társadalmi részvételét segítik a mentorok

 

61 kulturális közösségfejlesztő mentor vette át tanúsítványát 2017. április 4-én a Skanzenben, a Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerepvállalás (EFOP-1.3.1-15-2016-00001) projekt keretében, miután elvégezte a „Felkészülés a kulturális közösségfejlesztő mentori feladatokra” című akkreditált képzést.  A projekt fontos pillére a felkészült szakemberekből – mentorokból – álló támogató hálózat, amely közvetlenül, helyben nyújt módszertani segítséget a helyi közösségeknek, intézményeknek az ország 18 megyéjében. A Cselekvő közösségek a kulturális ágazat országos fejlesztőprojektje, mely a múzeumi, közművelődési és könyvtári terület egyedülálló összefogásával, a Szabadtéri Néprajzi Múzeum, az NMI Művelődési Intézet és az Országos Széchényi Könyvtár konzorciumában, 3 milliárd forintos európai uniós támogatással valósul meg.

 

A mentorok fő feladata, hogy segítsék a közösségi kezdeményezések és új kapcsolatok létrehozását, ösztönözzék a kulturális életben való részvételt, bátorítsák a civil kezdeményezéseket, módszertani segítséget nyújtsanak a települések értékeinek feltárásához. Emellett közreműködnek a helyi cselekvési tervek elkészítésében, s ezáltal hozzájárulnak a közösség kezdeményező- és cselekvőképességének erősödéséhez. Szakmai-módszertani támogatást nyújtanak az intézmények közösségi szemléletű működtetéséhez, ahhoz, hogy munkájukat, szolgáltatásaikat még hatékonyabban igazítsák a közösség igényeihez – azaz az intézmények társadalmiasításához. 

 

A területi alapon szervezett kulturális közösségfejlesztő mentorhálózat komoly segítséget jelent a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program „A helyi identitás és kohézió erősítése” (TOP-5.3.1-16 és TOP 6.9.2-16) című, közösségfejlesztési célú pályázat nyertesei számára.

 

A mentorhálózat kiépülésével egy időben elkészültek azok a hiánypótló módszertani útmutatók, amelyek a helyi közösségfejlesztéshez, az intézmények társadalmiasításához, az esélyegyenlőség növeléséhez, valamint a közösségfejlesztői folyamatok méréséhez, értékeléséhez nyújtanak szakmai segítséget.

 

A hálózat indulása előtt a mentorok 120 órás képzésen vettek részt, ahol elsajátították a kulturális közösségfejlesztés módszereit, megismerték a közművelődési, múzeumi és könyvtári terület sajátosságait, fejlesztették kommunikációs, szakmai és digitális kompetenciáikat. Az elméleti oktatás mellett gyakorlati ismeretekre is szert tettek. A képzés zárásaként április 4-én tanúsítványokat adtak át a mentorok számára a Cselekvő közösségek projektet megvalósító konzorcium vezetői és szakmai vezetői – Dr. Cseri Miklós főigazgató (Szentendrei Néprajzi Múzeum), Kárpáti Árpád ügyvezető igazgató (NMI Művelődési Intézet), Nagy Magdolna mb. igazgató (Szabadtéri Néprajzi Múzeum – Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ), Dr. Arapovics Mária (SZNM – szakmai vezető), Beke Márton (NMI Nkft. – szakmai vezető) és Fehér Miklós (OSZK – szakmai vezető).

 

A 18 megyében működő mentorhálózat kialakításával és a közösségfejlesztő folyamatok megalapozását szolgáló szakmai-módszertani útmutatók elkészültével a Cselekvő közösségek projekt fontos mérföldköve teljesült.