Tízmilliárdos fejlesztés a kulturális alapellátás és közösségfejlesztés szolgálatában

Szentendre 2016, szeptember 15.

Három, összesen 10 milliárd forint összegű kulturális alapellátást segítő projekt indulását jelentette be Dr. Hoppál Péter, az Emberi Erőforrások Minisztériuma kultúráért felelős államtitkára a szentendrei Skanzenben csütörtökön megtartott sajtótájékoztatóján. A Széchenyi 2020 keretében megvalósuló projektek több célt szolgálnak: támogatják a kulturális és közösségi művelődés tartalom- és szolgáltatásfejlesztését, az ehhez szükséges infrastrukturális fejlesztéseket, lehetővé teszik a nevelési-oktatási és a kulturális intézmények közötti együttműködés bővítését, elősegítik a múzeumok és könyvtárak formális és nem formális oktatásba való bekapcsolódását, valamint az új kompetencia- és készségfejlesztő tanulást támogató szolgáltatások bevezetését.

Dr. Hoppál Péter elmondta, hogy a „Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerepvállalás” (EFOP-1.3.1) programra 3 Mrd Ft kiemelt forrás,a Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért (EFOP-3.3.2) programra 5 Mrd Ft standard forrás, míg az Országos múzeumi és könyvtári központi fejlesztés (EFOP-3.3.3) programra 2 Mrd Ft kiemelt forrás áll rendelkezésre.

A „Cselekvő közösségek” operatív projektet a Szabadtéri Néprajzi Múzeum konzorciumi partnereivel, a Nemzeti Művelődési Intézettel és az Országos Széchényi Könyvtárral együttműködve valósítja meg. A sajtóeseményen a résztvevő konzorciumi partnerek aláírták a projekt indulásáról szóló dokumentumot.

A most induló és három éven át tartó projekt átfogó célja, hogy a kulturális intézményrendszer egyedi eszközeivel segítse a települések önkormányzatai, kulturális intézményei és lakosai közötti kapcsolatok erősítését, amelyek lehetővé teszik, hogy minél több aktív, a helyi társadalmat megmozgató közösség jöjjön létre. A lokális társadalmi aktivitás növekedése, a közösségek szerepvállalása pedig elősegítheti, hogy csökkenjen a szegénységben, társadalmi kirekesztettségben élők száma, növekedjen a nemzeti, közösségi és egyéni felelősségvállalás, és erősödjön a társadalmi összetartozás érzése. A sikeres projektek javítják a hátrányos helyzetű csoportok munkaerő-piaci helyzetét, és erősítik a fiatalok társadalmi integrációját, valamint az időskorúak széleskörű társadalmi részvételét. A konzorciumi tagok meglévő eszközeikkel folyamatos szakmai-módszertani támogatást biztosítanak a társadalmi kohéziót erősítő, közösségfejlesztési folyamatok megvalósításához, így a bevont szervezetek képessé válnak új kompetenciák elsajátítására, a helyi kulturális közösség aktivizálására, önkéntes hálózat kialakítására.

A projekt közvetlenül az önkormányzatokat, civil, egyházi és egyéb szervezeteket, kulturális és oktatási intézményeket, illetve azok munkatársait célozza, rajtuk keresztül pedig a közösségfejlesztési folyamatokat elindítani kívánó települések, településrészek lakosait kívánja megszólítani, és cselekvésre – közösségek létrehozására, fenntartására –, valamint közösségi szerepvállalásra ösztönözni. Az önszerveződő és erős közösségek ugyanis jelentős szereppel bírnak a társadalmi konfliktusok oldásában, a társadalmi kohézió és a társadalmi együttműködés erősítésében.

Dr. Cseri Miklós, a szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum főigazgatója, a projekt konzorciumi vezetője hangsúlyozta: a Cselekvő közösségek projekt új korszak kezdetét jelenti az egész kulturális terület életében: ez a kulturális ágazat szakpolitikai felelősségi körébe tartozó első fejlesztés, amely elindul az Emberi Erőforrás Operatív Programok közül. A Skanzen eddigi tevékenysége, elkötelezettsége a közösségek iránt, valamint a 2009-2014 között sikeresen megvalósított, az egész múzeumi szakma számára meghatározó Múzeumok Mindenkinek projekt garancia rá, hogy a Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerepvállalás projekt eredményes lesz. A projekt a muzeális intézmények számára fontos lépés a „társadalmi múzeum” felé, a szakemberek bevonása, a nyitottság, felkészültség, társadalmi elkötelezettség erősítésével új szakasz kezdődhet hazai múzeumaink életében is.

Kárpáti Árpád, a Nemzeti Művelődési Intézet megbízott főigazgatója elmondta: a pályázatnak nem titkolt célja, hogy segítse a felzárkózást, melyben jelentős szerep jut a kulturális ágazat társadalomformáló erejének. Az NMI iroda- és partnerhálózatán keresztül országszerte dolgoz ki módszertani modelleket, s végzi terjesztésüket különböző fórumokon vagy szakmai képzésekbe építve. A hálózatos munka teszi lehetővé a közösségek helyi szinteken történő közvetlen elérését, s a módszertani támogató munka közvetlen megvalósítását – akár közösségi mintaprogramok létrehozásával.

Az Országos Széchényi Könyvtár – azon belül a Könyvtári Intézet – a megyei és a szakkönyvtári hálózat révén járul hozzá a társadalmi kohéziót erősítő közösségfejlesztési folyamatok katalizálásához. Ezáltal segíti elő a 21. századi innovatív, közösségben gondolkodó társadalom létrehozását, valamint tovább erősíti az együttműködést a közművelődési és a múzeumi szektorral – mondta Dr. Tüske László, az Országos Széchényi Könyvtár főigazgatója.

A Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért (EFOP-3.3.2) program célja az óvodás és iskolás korosztály kompetenciafejlesztése, ismeret- és tudásgyarapítása kulturális intézményekben biztosított nem formális és informális tanulási alkalmakon, amely jó eszköz a területi egyenlőtlenségek és a szociokulturális hátrányok csökkentésére, a kulturális javakhoz való hozzáférés segítésére. A projekt várhatóan 2016 októberében indul, és három éven át tart.

Országos múzeumi és könyvtári központi fejlesztés (EFOP-3.3.3) program a múzeumok és könyvtárak számára nyújt segítséget a szakmai továbbképzési rendszer fejlesztésében, valamint elősegíti ezen intézmények formális és nem formális oktatásba való bekapcsolódását, valamint az új kompetencia- és készségfejlesztő tanulást támogató szolgáltatások bevezetését.

Interjúegyeztetés, további sajtóinformációk:

Interjúegyeztetés Dr. Hoppál Péterrel: 06 30 9428223

Interjúegyeztetés a sajtótájékoztató további szereplőivel: 06 30 7488545

További információ: cselekvokozossegek@sznm.hu

 www.cselekvokozossegek.hu