A Közösségek Hetéről

A Közösségek Hete elindításával egy olyan új hagyományt szeretne a Cselekvő Közösségek pályázatot elnyerő konzorcium, a Szabadtéri Néprajzi Múzeum, a Nemzeti Művelődési Intézet és az Országos Széchényi Könyvtár, teremteni, amely ráirányítja a figyelmet a közösségi kezdeményezésekre, a közösségekben rejlő értékekre, az intézményekben működő közösségek tevékenységeire, közösségépítő erejükre.  A kulturális intézmények olyan programok szervezésével csatlakozhatnak majd a rendezvényhez, amelyeknek központi gondolata a közösségi kezdeményezés, a társadalmi együttműködés, az aktív szerepvállalás, a nyitott, befogadó társadalom eszményének népszerűsítése.

A kulturális intézmények nemcsak helyet adnak egy-egy közösségi programnak, de maguk is a közösségek felkarolásának, ösztönzésének, támogatásának motorjai lehetnek. A Közösségek Hete során ezek a kezdeményezések, közösségi programok, jó gyakorlatok, intézmények kapnak teret, hogy megismertethessék tevékenységüket, céljaikat, és ezáltal olyan célcsoportokat is elérjenek, amelyek korábban nem látogatták az adott intézményt. A Közösségek Hete arra is lehetőséget ad, hogy az egyes intézménytípusok az adott településen jobban megismerjék egymást, nyissanak egymás, illetve egymás közösségei felé azáltal, hogy közös programokat szerveznek, ellátogatnak egymás intézményébe, megteremtve ezzel a hálózatosodás alapját.

Az intézmények szakmai és közönség programot egyaránt szervezhetnek a hét bármely napjára:

–  A szakmai programok célja az intézményben dolgozók érzékenyítése, újfajta szemléletek, módszerek, jó gyakorlatok megismertetése (pl. társadalmiasítás, esélyegyenlőségi szempontok érvényesítése), hálózatosodás elősegítése, új szinergiák létrehozása.

–  A közönségprogramok célja, hogy az intézményekben dolgozó baráti, olvasó- és egyéb körök, csoportok, klubok megismerjék egymás tevékenységét, kapcsolatot alakítsanak ki egymással. A rendezvénysorozat ugyanakkor arra is alkalmas, hogy ezek a közösségek, intézmények a településen lakók számára is megmutassák magukat, történetüket, tevékenységeiket.

A rendezvény támogatására intenzív média kampányt szervezünk, amely népszerűsíti a Közösségek Hete gondolatát, a csatlakozott intézmények programjait, eseményeit. A rendezvénysorozatnak külön honlapja és Facebook oldala lesz, ahol elérhetőek és kereshetőek lesznek a programok.

Inspirációk, ötletek a Közösségek Hete programok megvalósításához

Az intézmények, közösségek bármilyen olyan programmal csatlakozhatnak a rendezvénysorozathoz, amely képviseli a Közösségek Hete eszmeiségét.

Az alábbiakban olvasható programjavaslatok, módszerek nem kötelező jellegűek, csak útmutatóként, iránytűként, inspirációként szolgálnak a Közösségek Hete koncepciójának megfelelő programok kialakításában.

„Szakmai közösségek bemutatkozás”

A kulturális intézmények szervezzenek szakmai fórumokat, műhelymunkát, workshop-ot, előadásokat, amelynek témája az intézmények társadalmiasítása, jó gyakorlatok  gyűjtése és bemutatása, a közösségi élet szervezése az intézményen belül, az intézményi nyitottság és nyitás lehetőségeinek megbeszélése.

“Kiváló közösségépítő” cím

A Kiváló közösségépítő cím létrehozásával azokra a lelkes civil (nem hivatásos) közösségfejlesztőkre szeretnénk ráirányítani a figyelmet, akik nap mint nap igen sokat tesznek közösségük épüléséért, szépüléséért. A címet a település bármely intézménye meghirdetheti, és a település lakói által adott ajánlások alapján nyerhető el a kitüntetés. Az oklevél átadására ünnepélyes díjátadón kerül sor. Az oklevél mellé helyi felajánlásokból ajándékcsomagot állíthat össze a közösség.

A díjátadás után a nyertes röviden bemutatja példaértékű közösségépítő tevékenységét, elért eredményeit, másokat is buzdítva hasonló helytállásra.

Flash mob

A flash mob célja, hogy kifejezze a közösségi összetartozás érzését, az intézményi kötődést.

Gyertek hozzánk vendégségbe! – Bemutatkoznak az intézmények közösségei

A program célja, hogy az intézményekhez kapcsolódó, intézményekben működő csoportok megismerjék egymást. A program során a különböző körök, társulások, klubok vendégül látják egymást, játékos formában, közös tevékenység során bemutatkoznak egymásnak.    

A kultúra csarnokai – nyílt nap  

A program célja, hogy az intézmény szélesre tárja kapuit a nagyközönség előtt, bepillantást engedve az adott intézmény működésébe, s egyúttal párbeszédet kezdeményezve az intézmény és a településen lakók között. Ez lehet az alapja egy nyitott, társadalmiasított működésnek is. 

Ilyenek voltunk, ilyenek vagyunk – közösségünk egykor és ma

Az intézmények, illetve közösségeik pl. kiállítás keretében mutatják be múltjukat, jelenüket, jövőjüket a széles nagyközönség számára.

A hely, ahol itthon vagyunk – Helytörténeti séta

Szülőföldjüket jól ismerő lelkes lokálpatrióták/helytörténeti körök tagjai/intézményi dolgozók kalauzolják végig településükön az érdeklődőket, felelevenítve közben a történelmet.

Örökség séták szervezése, amelynek keretében a település örökségeit (épített, táji örökség, népi hagyomány, híres ember, a közösség számára fontos esemény, mítosz, legenda) ismerik meg az érdeklődők.

Ünneplőben – Ünnepek a településen

A település történetéhez, a helyi közösségekhez kapcsolódó hagyományok, ünnepek, legendák, történelmi események felelevenítése. A program célja, hogy felkeltse az érdeklődést a helyi örökségi értékek iránt.

Kattanj a Közösségek Hetére

Ezzel a programelemmel a mobilkommunikációs eszközökön nevelkedett ifjabb generáció tagjait szeretnénk megszólítani, hogy kreativitásukat és okostelefonjaikat bevetve, az internetet használva dokumentálják és kommunikálják településük Közösségek Hete rendezvényeinek eseményeit.

Lehetséges megoldások:

A mi közösségünk hete blog írása

A mi közösségünk hete Facebook profil készítése

A mi közösségünk hete imázsfilm forgatása (3-4 perc)

A mi közösségünk hete fotókiállítás

További információ:

Pákay Viktória
projekt kommunikációs munkatárs
Szabadtéri Néprajzi Múzeum
Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ
e-mail: kozossegekhete@gmail.com
Tel.: +36 70 456 9436
www.cselekvokozossegek.hu