A kulturális közösségfejlesztés gyakorlata (blended) – akkreditált képzés az OSZK Könyvtári Intézetben

Az OSZK Könyvtári Intézet a Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerepvállalás (EFOP-1.3.1-15-2016-00001) elnevezésű kiemelt projekt keretében sikeresen akkreditáltatta, és így meghirdeti A kulturális közösségfejlesztés gyakorlata (blended: 30 kontaktóra + 30 óra távoktatás) elnevezésű akkreditált továbbképzését. A képzés célja, hogy a résztvevők elsajátítsák a közösségfejlesztés alapismereteit, és képessé váljanak kulturális intézményeket célzó fejlesztési folyamatok generálására.

A képzés célcsoportja: múzeumi, közművelődési, könyvtári, ill. egyéb kulturális területen és a civil szférában dolgozó szakemberek.

Részvételi feltétel: min. érettségi, kulturális szakirányú végzettség, Közép-magyarországi régión (KMR) kívül működő kulturális intézményben vagy kulturális civil szervezetben betöltött munkakör.

A képzés megfelel a TOP-5.3.1-16 és a TOP-6.9.2-16 Helyi identitás és kohézió erősítése című pályázat kedvezményezettjei számára a pályázati felhívás 3.4.1.1. B. 5. f. pontja szerinti képzési kötelezettség előírásának.

A képzés elvégzésével megszerezhető dokumentum: tanúsítvány.

A képzés helyszíne: Országos Széchényi Könyvtár (1014 Budapest, Szent György tér 4-5-6.)

A képzésen való részvétel – szállással étkezéssel együtt – ingyenes.

Képzési időpontok:

  1. 2018. május 30-31., június 12-13.
  2. 2018. június 5-6., 26-27.
  3. 2018. június 19-20., július 4-5.

A részvételi létszám csoportonként korlátozott, ezért várjuk a részvételi szándék mielőbbi előzetes jelzését a következő e-mail címek valamelyikén: breznai.elvira@oszk, hangodi@oszk.hu, tothandi@oszk.hu.

Kérjük, hogy az előzetes jelentkezésre vonatkozó e-mailben jelöljék meg: melyik időpontot választják. A végleges elektronikus jelentkezési lehetőség kialakítása folyamatban van, erről újabb hírt és külön értesítést küldünk.

További információ:

Breznai Elvira:            +36 30 784 2057

Dr. Hangodi Ágnes:   +36 30 784 2074

Tóth Andrea:              + 36 30 784 2229