A Szabadtéri Néprajzi Múzeum Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ (továbbiakban: SZNM – MOKK) http://www.cselekvokozossegek.hu weboldal felhasználási feltételeit, az adatvédelmi irányelveket és a jogi tudnivalókat az alábbiakban ismertetjük:

A http://www.cselekvokozossegek.hu honlap Felhasználója a honlap látogatója. A Felhasználó a honlap látogatásával egyben elfogadja a honlap felhasználási feltételeit.

Az adatvédelmi irányelveink arról szólnak, milyen gyakorlatot követünk az oldalon közzétett, a Felhasználóktól származó adatok gyűjtése, felhasználása és megosztása során. Kérjük, olvassa el a Felhasználási feltételek teljes szövegét, mielőtt adatokat ad meg ezen az oldalon.

Ha Felhasználási feltételekben változás történik, a változtatások felkerülnek a weboldalra. Kérjük, bizonyos időközönként ellenőrizze a Felhasználási feltételek és adatvédelmi tájékoztatót, különösen, mielőtt személyes azonosításra alkalmas információkat közölne az oldalon keresztül. A Felhasználó automatikusan elfogadja a Felhasználási feltételek és adatvédelmi tájékoztató változásait azzal, hogy a változtatás után a honlapot tovább használja.

Miközben a weboldalon lapozgat, lehetőség van bizonyos adatok passzív gyűjtésére (tehát anélkül, hogy aktívan megadná az információkat) különböző technológiák segítségével, ilyenek például az Internet Protocol címek, cookie-k, Internet tag-ek, illetve navigációs adatgyűjtések. A weboldal látogatásával Ön beleegyezik ezek használatába.

Weboldalunkon szerepelhetnek linkek vagy más weboldalakra történő utalások. Kérjük annak tudomásulvételét, hogy nem ellenőrzünk más weboldalakat, és adatvédelmi irányelveink sem érvényesek ilyen weboldalakra. Javasoljuk, hogy minden olyan weboldalnak, amelyre belép, olvassa el az adatvédelmi irányelveit.

A http://www.cselekvokozossegek.hu weboldalon található összes tartalom (szöveg, fotó, video), az oldalak kialakítása, beleértve az adatszerkezetet, struktúrát is, az SZNM – MOKK szellemi tulajdona és szerzői jogi törvények védelmét élvezi. Tartalmat letölteni csak személyes célra lehet, a tartalom másolása, módosítása, sokszorosítása, továbbadása, kereskedelmi forgalomba hozatala, személyes céltól eltérő bármely egyéb célra történő felhasználása az SZNM – MOKK előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos.

A honlapról információkat átvenni csak eredeti formában lehet azzal a feltétellel, hogy egyértelműen meg kell jelölni az információ forrásául szolgáló oldalt www.cselekvokozossegek.hu/aloldal formában.

A honlap tartalmának jogosulatlan felhasználása jogi következményekkel jár.

Az SZNM – MOKK, mint a weboldal tulajdonosa minden ésszerűen elvárhatót megtesz azért, hogy az oldalon aktuális és pontos információkat helyezzen el, de nem vállal felelősséget a közölt információk aktualitásáért, pontosságáért vagy teljességéért. Az oldal tulajdonosát nem terheli felelősség semmiféle olyan kárért, amely Felhasználóinak az oldalhoz való hozzáféréséből vagy hozzá nem féréséből eredhet, illetve abból, hogy a Felhasználók az oldalon közölt információkra támaszkodtak.

A weboldal speciális elemei, ezek jellemzői és a velük kapcsolatos adatvédelmi tájékoztató:

A cselekvokozossegek.hu weboldalon megadott adatok kezelője a Szabadtéri Néprajzi Múzeum.

1. Regisztráció
A honlap tartalmaz olyan részeket, amelyekhez a Felhasználó csak személyes adatok megadása, regisztráció után tud hozzáférni. A regisztrációhoz a következő adatokat kérjük, amelyeket kötelező megadni:

  • Név
  • E-mail cím

Az adatok megadásával Felhasználó kifejezett hozzájárulását adja az általa megadott személyes adatok kezeléséhez.

Adatkezelés célja: A weboldalon elérhető szolgáltatások nyújtása.

Adatkezelés időtartama: A Felhasználó adatait annyi ideig őrizzük, amíg a felhasználó nem kéri az adatai törlését a rendszerből. A Felhasználónak jogában áll, hogy megtekintse és frissítse személyes adatait, illetve hogy kérje azok törlését. Ilyen célokból kérjük, hogy küldjön e-mailt a cselekvokozossegek@sznm.hu címre vagy levelet a postacímünkre: Szabadtéri Néprajzi Múzeum Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ, 2000 Szentendre, Sztaravodai út.

2. Hírlevél
A Hírlevélre való feliratkozás regisztrációval történik. Azzal, hogy a Felhasználó regisztrál a Hírlevélre, egyúttal ahhoz is hozzájárulását adja, hogy számára az SZNM – MOKK saját, vagy partnerei ajánlatát megküldje. A regisztrációhoz a következő adatokat kérjük, amelyeket kötelező megadni:

  • Név
  • E-mail cím

Hírlevélre történő feliratkozáshoz szükséges a következő mező bejelölése Felhasználó részéről: Érdekelnek a Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerepvállalás kiemelt projekttel kapcsolatos információk, ezért szeretnék rendszeresen – általában havonta – Hírlevelet kapni.

Adatkezelés célja: Kapcsolattartás, az SZNM-MOKK és partnerei szolgáltatásait, rendezvényeit népszerűsítő, továbbá szakmai anyagokat tartalmazó elektronikus hírlevelek, egyéb reklámüzenetek kiküldése.

Az adatok megadásával Felhasználó kifejezett hozzájárulását adja az általa megadott személyes adatok kezeléséhez.

Adatkezelés időtartama: A Felhasználó adatait annyi ideig őrizzük, amíg a Felhasználó nem kéri az adatai törlését a rendszerből. Minden Hírlevélre regisztrált Felhasználó indokolás nélkül bármikor írásban kérheti a Hírlevélre történő feliratkozása törlését. A leiratkozásra lehetőséget adunk minden Hírlevélben, de a Felhasználó kérheti a Hírlevélre történő regisztrációja törlését a cselekvokozossegek@sznm.hu címre küldött levélben, vagy postacímünkre küldött levélben is: Szabadtéri Néprajzi Múzeum Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ, 2000 Szentendre, Sztaravodai út. A Felhasználónak jogában áll az is, hogy megtekintse adatait és frissítse azokat.

Az adatkezelés jogalapja: A Felhasználó önkéntes hozzájárulása, a 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és a 2008. évi XLVIII. törvény.

Szabadtéri Néprajzi Múzeum Hírlevél adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-73483/2014

Vonatkozó jogszabályok:

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
2003. évi XCVII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény módosításáról
2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól
2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról
2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről

Jogorvoslati lehetőségek:

A Szabadtéri Néprajzi Múzeum mindent megtesz annak érdekében, hogy a személyes adatokat a jogszabályokban előírt módon kezelje. Amennyiben Felhasználó ennek ellenére úgy érzi, hogy sérült a személyes adatok védelméhez való joga, kérjük, azt haladéktalanul jelezze a Szabadtéri Néprajzi Múzeum felé a következő módok valamelyikén: cselekvokozossegek@sznm.hu címre küldött levélben, vagy postacímünkre küldött levélben (Szabadtéri Néprajzi Múzeum, 2000 Szentendre, Sztaravodai út).

Amennyiben Felhasználó úgy érzi, hogy a Szabadtéri Néprajzi Múzeum nem tudott a Felhasználó számára kielégítő megoldást nyújtani problémájára, jogorvoslattal élhet a hatáskörrel rendelkező szerveknél. Ilyen szerv a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.), a bíróság, és a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (cím: 1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.), amely az elektronikus reklámokhoz kapcsolódó kérdésekben illetékes.