“A kulturális közösségfejlesztés gyakorlata” címmel szervezünk képzést több turnusban kulturális szakemberek számára a projekt időtartama alatt. 

 Az akkreditált (44379-4/2017/KOZGYUJT) képzés során a résztvevők megismerkednek a Cselekvő közösségek projekt céljaival és eredményeivel, képessé válnak a kulturális partnerség, a közösségfejlesztés és a kulturális intézményeket célzó fejlesztési folyamatok generálására, jártassá válnak a társadalmiasított intézményi modellek és az esélyegyenlőségi modellek alkalmazásában, elsajátítják az intézményi önkéntesség támogatásának módszereit. A megszerzett kompetenciák birtokában képesek lesznek esetpéldák, jó gyakorlatok gyűjtésére és alkalmazására a múzeumi, a könyvtári és a közművelődési területen.

 

A képzés során megszerezhető kompetenciák:

 • a Cselekvő közösségek projekt céljainak és eredményeinek megismerése,
 • képesség a kulturális partnerség generálására,
 • képesség a közösségfejlesztés generálására,
 • képesség a kulturális intézményeket célzó fejlesztési folyamatok generálására,
 • jártasság a társadalmiasított intézményi modellek alkalmazásában,
 • jártasság az esélyegyenlőségi modellek alkalmazásában,
 • a kulturális önkéntességi tevékenység támogatási módszereinek elsajátítása,
 • kompetenciák esetpéldák, jó gyakorlatok gyűjtésére és alkalmazására a múzeumi, könyvtári, közművelődési területen.

 

A képzés moduljai:

 1. A Cselekvő közösségek projekt céljai, a projekt szakmai módszertani eredményei
  II.1. Intézményi alapok, kulturális partnerség: Kulturális partnerség; Múzeumok; Könyvtárak; Közművelődési intézmények.
  II.2. Közösségfejlesztés kulturális intézményekben: Közösségelméleti, közösségfejlesztési alapok; Kulturális intézmények szerepe a települési közösségfejlesztésben; Kulturális közösségfejlesztés az intézményekben; Csoportos közösségfejlesztő módszerek gyakorlata.
  II.3. A kulturális intézmények közösségi alapú működtetése, társadalmiasítása: A közösségi részvétel lépései; Stakeholder-elemzés a gyakorlatban, Változásmenedzsment.
  III.1. Hozzáférés a kultúrához: Esélyegyenlőségi modellek
  III.2. Önkéntesmendzsment

 

A teljesítmény ellenőrzésének, értékelésének módja:

 • folyamatos nyomon követés és ellenőrzés az egyéni és csoportos feladatmegoldások során, szóbeli, oktatói értékelés,
 • elektronikus tesztek sikeres elvégzése,
 • portfólió készítése a csoportmunkák alapján (megfelelt/nem felelt meg),
 • a képzésről való hiányzás mértéke nem haladja meg az összes óraszám 20%-át.

A képzés elvégzésével megszerezhető dokumentum: tanúsítvány

A képzés nyilvántartási száma: 44379-4/2017/KOZGYUJT

A képzés során a következő szolgáltatásokat biztosítjuk: oktatás, elektronikus oktatási segédanyag, étkezés és szállás a képzési napokon a résztvevők számára, portfólió értékelése, a képzés sikeres elvégzését igazoló tanúsítvány kiadása.

 A képzés óraszáma: 60 óra

 A képzéseket Európai Uniós forrásból valósítjuk meg, a résztvevők számára ingyenesek. A résztvevőknek szállást és étkezést is ingyenesen biztosítunk a képzési napokon.

 

Részvételi feltételek:

 • felsőfokú végzettség,
 • Közép-magyarországi régión kívül működő kulturális intézményben vagy kulturális civil szervezetben betöltött munkakör.

 

 További információ:

NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft.:

Rocskár Vivien: rocskar.vivien@nminkft.hu, 06 20 366 5671

 

Kulturális közösségfejlesztés gyakorlata 60 órás képzés a következő helyen és időpontban lesz: 

Székesfehérvár: 2018. május 22-24., 2018. június 5-7. és 2018. június 19-20.
Kecskemét: 2018. szeptember 04-06., 2018. szeptember 18-20. és 2018. október 02-03
Szombathely: 2018. szeptember 11-13., 2018. szeptember 25-27. és 2018. október 09-10.