Közösségi lépések, cselekvő közösségek – szakmai műhelynap Kazincbarcikán

Polgármesterek, jegyzők és önkormányzati alkalmazottak vettek részt a helyi identitás és kohézió erősítése (TOP-5.3.1-16, TOP-6.9.2-16) és a Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerepvállalás (EFOP-1.3.1-15-2016-00001) konstrukciók összefüggéseit, módszertani alapjait és a gyakorlati megvalósítás lehetőségeit áttekintő szakmai műhelynapon 2018. március 27-én, Kazincbarcikán. A rendezvény szervezője a Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerepvállalás EFOP-1.3.1-15-2016-00001 kiemelt projekt megvalósítója: a Szabadtéri Néprajzi Múzeum, az NMI Művelődési Intézet Közhasznú Nonprofit Kft. és az Országos Széchényi Könyvtár konzorciuma. 

A megjelenteket Gulyás Enikő, – a Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerepvállalás projekt szakmai vezetője az Országos Széchényi Könyvtár részéről – köszöntötte, majd bemutatta a Cselekvő Közösségek projektet, beszélt a program működéséről, feladatairól, és ennek kapcsán lehetőség nyílt az öt megyei mentor rövid bemutatkozására is.

Gulyás Enikő a könyvtárak közösségfejlesztésben betöltött szerepét mutatta be előadásának második felében. Elmondta, hogy a könyvtárak az elmúlt években jelentős fejlődésen mentek keresztül, és nemcsak a nagyvilágban, éppen emiatt a legtöbb, múltban gyökerező sztereotípia már nem igaz.  Megváltoztak a fogyasztói szokások, erre reagáltak a könyvtárak is; ezzel kapcsolatban számos nemzetközi és hazai jó példát mutatott be. Hangsúlyozta: az írástudás, az olvasás és a könyvtárak mindig túléltek, a kulcs a megújulás képességében van. A jelen nemzedékek könyvtárosainak kezében van a változtatás lehetősége, nekik kell érzékenyen reagálniuk a nemzedékek igényeire.

Fodor Tamás, az NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. részéről a Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerepvállalás projekt mentorkoordinációs csoportvezetője a közművelődési területek felépítését, működését mutatta be.   Kiemelte, hogy csak akkor lehet hatékony a közösségfejlesztés, ha az igények felmérése teljes körű és alapos volt, azt pontosan fogalmazták meg és a megvalósítás közösség alapú. A közösségfejlesztési folyamat azonban hosszabb időt vesz igénybe, és az ebben részt vevőknek valódi partnerként együtt kell működniük a folyamatban. 

A délelőtti előadások sorát a Szabadtéri Néprajzi Múzeum Múzeumi Oktatás és Módszertani Központ részéről a Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerepvállalás projekt kommunikációs munkatársa, Pákay Viktória zárta. A történelmi gyökereink feltárását és a múltunk megőrzését, a történelmi alapok stabilitását hangsúlyozta. Véleménye szerint a megújulásra ezen a területen is szükség van, a mai kor fiataljai számára fontos az interakció. Ha fiatalokat bevonjuk, az ismeretátadás sokkal hatékonyabb lesz. A bevonásra, a fiatalok szerephez juttatására a legjobb alkalom a Közösségek Hete – hívta fel a figyelmét a jelenlévő önkormányzat képviselőinek és egyben kérte, hogy minél szélesebb körben csatlakozzanak a kezdeményezéshez.

A rendezvény délutáni felében a közösségfejlesztés gyakorlati alapú megvalósításába vezetett be a közösségi interjúk segítségével Fodor Tamás és Balogh Vivien, a Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerepvállalás projekt munkatársai az NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. részéről.  Az interjú során a véletlenül összeültetett párosok három kérdést tettek fel egymásnak: Miért szereti a települését? Min változtatna? Mit tud tenni ezért a változásért? A jó hangulatú közösségi interjú készítés során sikerült a program résztvevőinek jobban megismernie egymást, illetve bepillantást nyerhettek a közösségfejlesztés világába is.