A projekt három éve alatt módszertani útmutatókat, kutatási eredményeket publikálunk, fogalomtárat, wiki alapú tudástárat hozunk létre, amellyel célunk a kulturális közösségfejlesztő folyamatok megalapozása, elindítása és fenntartása.

Kutatás, gyűjtés, kutatási jelentés elkészítése, módszertani segédlet kidolgozása 6 tématerületen történik:

1. Közösségfejlesztési, közösségi tervezési módszertanok, gyakorlatok összegyűjtése a múzeumokban, könyvtárakban és közművelődési intézményekben, közös, adaptálható módszertan kidolgozása.

2. A közösségfejlesztési folyamatok eredményét és hatékonyságát bemutatni képes mérési és értékelési modell kidolgozása.

3. A mentorálási folyamathoz kapcsolódó minőségbiztosítási rendszer kidolgozása.

4. Az intézményi önkéntességi módszertanok, gyakorlatok összegyűjtése a múzeumokban, könyvtárakban és közművelődési intézményekben, közös, az intézményi önkéntességi gyakorlatok egységes módszertanának kidolgozása. Iskolai közösségi szolgálat a kulturális intézményekben.

5. A társadalmiasított intézményi működés modelljeinek összegyűjtése a múzeumokban, könyvtárakban és közművelődési intézményekben, a társadalmiasított intézményi működés egységes módszertanának kidolgozása.

6. A mélyszegénység közösség általi enyhítése, romák bevonása témájú esélyegyenlőségi tapasztalatok, hazai és külföldi jógyakorlatok összegyűjtése a múzeumokban, könyvtárakban és közművelődési intézményekben, közös, intézményi esélyegyenlőségi gyakorlatok egységes módszertanának kidolgozása.

A projekt időtartama alatt a konzorciumi partnerek – könyvtári,közművelődési,múzeumi – szakmai periodikumainak sorában, tematikus különszámként, mellékletként a “Cselekvő közösségek” projekt eredményeit bemutató kiadványokat is megjelentetünk. Folyamatosan közreadjuk a Múzeumi iránytű, a Szín Közösségi Művelődés, a Könyv, könyvtár, könyvtáros és a Könyvtári Figyelő számait.