Mentorhálózat

A Cselekvő közösségek kiemelt projekt egyik pillére, motorja az – a projekt első időszakában 62 fő, majd bővülő létszámú – felkészült szakemberből álló mentorhálózat, amelynek tagjai helyben nyújtanak segítséget a közösségeknek, hogy kezdeményezéseik hosszú távon működőképesek legyenek.

Miből áll ez a segítség?

A területi alapon szervezett – Pest megye kivételével minden megyében megalakuló, 3-4 fős csoportból álló – kulturális közösségfejlesztő mentorhálózat elsősorban a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program közösségfejlesztési célú pályázatai keretében támogatást elnyerő települések, szervezetek, továbbá e településeken működő kulturális intézmények számára nyújt szakmai-módszertani támogatást. 

A mentorok feladata a településeken, közösségekben a közösségfejlesztési folyamatok elősegítése, a megvalósult jó gyakorlatok, a projekt keretében kidolgozott módszertani fejlesztések megosztása, népszerűsítése. Segítséget nyújtanak a közösségeknek erősségeik, lehetőségeik feltárásához és kiaknázásához. Partnerségi együttműködéseket kezdeményeznek, s nyomon követik azok fejlődését. Folyamatosan tájékoztatják a projektről a mentorált települések önkormányzatait, civil szervezetit, közösségeit, s rajtuk keresztül a lakosságot is. 

Kik dolgoznak a hálózatban?

A mentorok különböző szakterületekről érkeznek: éppúgy van köztük közösségfejlesztői, közösségi művelődési, múzeumi, könyvtári, mint pedagógus, vidékfejlesztő, szociális munkás végzettséggel, szakmai tapasztalattal rendelkező, illetve az intézményi, a civil vagy az üzleti világból érkező szakember. A hálózatban dolgozó mentorok elhivatottak a közösségek segítéséért, tapasztaltak a közösségek fejlesztése területén és széleskörű megyei szintű kapcsolatrendszerrel rendelkeznek. A folyamatos fejlődés érdekében műhelyeken, képzéseken, szakmai napokon vesznek részt, tágítva szakmai látókörüket és megosztva egymással tapasztalataikat. Bár a mentorokat a megyei mentorirodákon keresztül érhetik el a közösségek, munkájukat jellemzően a településeken, közvetlenül a közösségekkel végzik.

A mentorhálózatnak legkevesebb 360 települést kell a projektbe bevonnia – vagyis az ország településeinek legalább egytizedét elérik a helyi társadalomfejlesztő folyamatok.