Mentorhálózatért felelős munkatársat felveszünk

Mentorhálózatért felelős munkatársakat keres a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum a Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerepvállalás EFOP-1.3.1-15-2016-00001 elnevezésű kiemelt projekt keretében a projekt időtartamára, heti 40 órás munkavégzésre.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű 2018. január 31.-ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Pest megye, 2000 Szentendre, Sztaravodai út .

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Közreműködik mentorhálózat tevékenységével kapcsolatos stratégiai feladatok kialakításában és megvalósításában. A hálózatépítés- és fejlesztést, valamint a mentorhálózat eddigi és jövőbeni működését érintő elemzések, kutatások végzése, koncepcionális és fejlesztési javaslatok kidolgozása. Közreműködik a mentorok éves feladatainak kidolgozásában. Végzi a mentorhálózat fejlesztését, kiválasztását a jelöltek közül. Elősegíti a régiók közötti hálózatépítést, mentor-csoportok közti munkacsoportok létrehozását. Támogatja a mentorok helyi rendezvényeit. Folyamatos kapcsolattartás a mentorokkal. Adminisztratív feladatok (szerződések, kifizetések, elszámolások, költségvetések, dokumentáció). Információ szolgáltat az OVIMOR rendszernek, és jelentéseket, kimutatásokat készít a rendszer adataiból. Mentorok szakmai felkészítésének, képzésének megszervezése. Mentori tevékenység folyamatos ellenőrzése a kötelezően leadandó dokumentáció alapján és személyesen, esetenkénti kiküldetések alkalmával. Év végi értékelés elkészítése mentoronként és a hálózat éves működését érintve átfogóan Mentorok tevékenységének minősítése. Mentori kommunikáció felügyelése, ellenőrzése. Közreműködés a mentori rendezvények és tevékenységek központi kommunikálásában (CSK és MOKK honlap, hírlevél, facebook). Éves feladat és munkaterv és jelentés elkészítése. Részt veszt az Intézményben a TT által szervezett továbbképzéseken, konferenciákon. Részvétel a fenntartó különböző projektjeiben. Minden, a projekttel kapcsolatos szakmai feladatot elvégez, amellyel a munkahelyi vezetője megbízza.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
 Főiskola,
 Min.3 év kulturális területen (közműv., múzeumi, könyvtári) vagy közösségfejlesztésben szerzett tap. – Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,
 Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 B kategóriás jogosítvány,
 Büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 kulturális területen szerzett végzettség, szakmai tapasztalat – Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,
 szakmai ajánlás (múzeumi, könyvtári, közművelődési vagy közösségfejlesztést végző intézménytől, szervezettől, magánszemélytől)

Elvárt kompetenciák:
 A kulturális szektor átfogó ismerete Jó kommunikációs, együttműködő és szervező készség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 • aláírt magyar nyelvű Europass típusú önéletrajz, • motivációs levél, • végzettséget, képzettséget igazoló dokumentumok • szakmai ajánlás.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 4.

A pályázatok benyújtásának módja:
 Postai úton, a pályázatnak a Szabadtéri Néprajzi Múzeum címére történő megküldésével (2000 Szentendre, Sztaravodai út . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: koordinator_sznm , valamint a munkakör megnevezését: Mentorhálózatért felelős munkatárs.
 Elektronikus úton Kárpáti Julianna részére a csk.mentorhalozat@sznm.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 14.