NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft.

A közösségi művelődés szakmai-módszertani fejlesztését végző Nemzeti Művelődési Intézet 2016. december 31-ével költségvetési szervezetként befejezte működését. A hetvenéves múlttal rendelkező szakmai szervezet által képviselt értékek továbbvitele, valamint az országos és területi szintű közművelődési szakmai szolgáltatás biztosítása új szervezeti keretek között történik.

A lakiteleki Népfőiskola Alapítvány által létrehozott NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. 2017. január elsején kezdte meg szakmai tevékenységét. Az NMI Művelődési Intézet Nkft.– a 378/2016. (XII. 2.) kormányrendelet szerint – a 2016. december 31-én megszűnt Nemzeti Művelődési Intézet szakmai jogutódja.

A szervezet elsődleges célja az országos és területi közművelődési szakmai szolgáltatás biztosítása a helyi társadalom- és gazdaságfejlesztés szolgálatában. A Művelődési Intézet országos szakmai hálózatban folytat a hazánk minden megyéjére kiterjedő, több ezer partnerszervezetet bevonó fejlesztőmunkát. Az előzőekben említett kormányrendelet rendelkezik egyebek mellett arról is, hogy a Nonprofit Kft. veszi át a Kulturális Közfoglalkoztatási Programmal, valamint a folyamatban lévő európai uniós pályázati projektekkel kapcsolatos feladatokat. A Cselekvő közösségek projektben való részvétel egyike a Nemzeti Művelődési Intézet által megkezdett, uniós finanszírozású szakmai együttműködéseknek – a közösségek tudatos társadalmi szerepvállalását országszerte erősítő, számukra módszertani támogatást nyújtó kezdeményezést megvalósító konzorciumban az NMI Művelődési Intézet a közösségi művelődés szakmát képviseli.

A szervezet – a közösségi művelődést a társadalmi, gazdasági, humán fejlesztések egyik meghatározó eszközrendszereként értelmezve – küldetésének tekinti, hogy a közösségeket képessé váljanak saját értékeik felismerésére és az ebből adódó lehetőségek kihasználására. A Művelődési Intézet ennek támogatására – többek között – képzések, tudásmegosztó alkalmak és képzésfejlesztés révén járul hozzá a megfelelő szakmai utánpótlás biztosításához is.

Székhely: 1027 Budapest, Csalogány u. 47-49.

Honlap: nminkft.hu