ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR

Az Országos Széchényi Könyvtár Magyarország nemzeti könyvtára. Létrejöttét a hazafias érzésű, felvilágosult mágnásnak, gróf Széchényi Ferencnek (1754–1820) köszönheti, aki a régi nemzeti könyvkincset országszerte és külföldön nagy anyagi áldozatvállalással felkutatta, összegyűjtötte és közhasználatra bocsátotta. A könyvtár alapításakor, 1802-ben a gyűjtemény mintegy 13 000 nyomtatott könyvet, 1200-nál több kéziratot, sok száz térképet, címerképet, metszetet és pénzérméket tartalmazott.

Az Országos Széchényi Könyvtár alapfeladata, hogy a világ minden részéről gyűjtse a mindenkori Magyarországgal és a magyar kultúrával bármilyen módon kapcsolatba hozható, ún. hungarika dokumentumokat. E cél érdekében alapítása óta mindent megtett, ennek eredményeként itt található a legnagyobb publikált (nyomtatott) hungarika gyűjtemény. Széchényi Ferenc egészen haláláig gyarapította a nemzeti könyvtárat. Különböző magánszemélyek, közösségek felajánlásai és vételek útján szintén bővült a téka: a csodálatos műveket tartalmazó főúri adományok, hagyatékok közül is kiemelkedik gróf Apponyi Sándor külföldi hungarika-gyűjteménye. A bécsi udvari könyvtárból 1932-ben visszakerült 33 középkori kódex (pl. Anonymus Gesta Hungaroruma, a Képes Krónika, 16 darab corvina), s a 20–21. század folyamán is számtalan hagyatékkal, kéziratos kötettel, levelekkel, fényképekkel, ún. kisebb kéziratokkal, sőt újabb kódexekkel és nyelvemlékekkel bővült a gyűjtemény. Mi őrizzük többek között Batsányi János, Kölcsey Ferenc, gróf Sándor Móric könyvtárát, Vörösmarty, Petőfi, Arany János, Babits Mihály és más jelentős írók, költők, valamint tudósok és politikusok dokumentumait is.

Napjainkra a nemzeti könyvtár 9,1 millió magyar nyelvű és magyar vonatkozású dokumentumot őriz, felölelve a magyar kulturális örökség széles spektrumát a legkorábbi nyelvemlékektől az elektronikus dokumentumokig.  3 millió kötet könyv, 1 millió évfolyam – 120 ezer cím – folyóirat, 1 millió 80 ezer kézirat, 3,1 millió plakát és kis- illetve aprónyomtatvány  (képeslap, meghívó, szórólap stb.), 211 ezer kartográfiai dokumentum, 210 ezer zenemű, 87 ezer fotó, 1300 oral history interjú, 40 000 audiovizuális dokumentum, több ezer órányi hanganyag – köztük a Szabad Európa Rádió és a BBC magyar osztályának hangzó dokumentumai – valamint elektronikus dokumentumok is megtalálhatók a gazdag gyűjteményben. Az OSZK 1956-os film-és hangdokumentumokat új szempontok szerint is megjelenítő online tudástára a http://www.magyaroktober.hu/.

Az állomány értékét növeli, hogy számos magyar könyv és folyóirat egyetlen fennmaradt példányát őrzi a könyvtár.

A különböző dokumentumokat a feldolgozásukra és kutatásukra specializálódott Tárak kezelik: a Törzsgyűjtemény, Plakát-és Kisnyomtatványtár, Kézirattár, Régi Nyomtatványok Tára, Térképtár, Színháztörténeti Tár, Zeneműtár, Fotó-és Diafilmtár, Történeti Interjúk Tára. A nemzeti könyvtár szervezeti keretében működik a Könyvtári Intézet, amelynek tevékenységén keresztül biztosítja a magyar könyvtári rendszer fejlesztését, a könyvtárak módszertani és szakmapolitikai támogatását. A nemzeti könyvtár gyűjteményében őrzött művek a könyvtár jellegéből adódóan nem kölcsönözhetőek, csak helyben használhatóak. Az elektronikus és digitális dokumentumok, tematikus honlapok és sok más szolgáltatás azonban helyben, illetve részben távolról is elérhető. Ettől a szabálytól kizárólag a nagyközönség számára is nyilvános Könyvtártudományi Szakkönyvtár tér el. Ugyanakkor kiemelt célunknak és feladatunknak tartjuk páratlan gyűjteményünk bemutatását, az itt felhalmozódott tárgyi és szellemi értékek feltárását, átadását a nagyközönség számára. Ennek érdekében számos kiállítást, kultúrtörténeti-ismeretterjesztő előadásokat, könyvbemutatókat, nyílt napokat, múzeumpedagógiai programokat szervezünk.