Szabadtéri Néprajzi Múzeum (SZNM) – Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ (MOKK)

Szabadtéri Néprajzi Múzeum

1967-ben először a budapesti Néprajzi Múzeum Falumúzeumi Osztályaként, majd 1972-ben önálló, országos múzeumként alakult meg a Szabadtéri Néprajzi Múzeum Szentendrén, a Sztaravoda-patak völgyében, egy 46 hektáros területen. A szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum alapításának célja, hogy bemutassa a magyar nyelvterület népi építészetét, lakáskultúráját, gazdálkodását és életmódját eredeti, áttelepített épületekkel, hiteles tárgyakkal, régi településformák keretében, a 18. század közepétől a 20. század első feléig tartó időszakban.

A múzeum a társadalom és annak fejlődése szolgálatában álló non-profit, állandó, a közönség számára nyitott intézmény, melynek alapfeladata a népi építészet és lakáskultúra kutatása, tárgyi és szellemi emlékeinek gyűjtése a magyar nyelvterületen, ezen örökség őrzése, illetve a gyűjtemény anyagának sokoldalú közzététele, a széleskörű hozzáférés biztosítása. Gyűjtéseivel, kutatásaival részt vállal a vidéki Magyarország kulturális örökségének megőrzésében, a települések társadalmi és kulturális fejlődésében. Kiállításain, kiadványain, ismeretátadási és szabadidős programjain keresztül, a tárgyi emlékek, az életmód és a szokások bemutatásával, elméleti ismeretek és a mindennapi életben hasznosítható gyakorlati tudás közvetítésével segíti a népi hagyományok jobb megértését, hozzájárul a magyar kultúra hazai és nemzetközi szintű népszerűsítéséhez.

www.skanzen.hu

Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ

A 2006-ban alapított Múzeumi Oktatási és Képzési Központ (MOKK) a Szabadtéri Néprajzi Múzeum egyik igazgatóságaként működik Szentendrén.

Tevékenységeit 2008-2013 között a „Múzeumok Mindenkinek” Program – (MMP) Múzeumok oktatási és képzési szerepének erősítése – Központi módszertani fejlesztés keretében kiemelt projektként valósította meg a Társadalmi Megújulás Operatív Program támogatásával. (TÁMOP – 3.2.8/A/08/2008-0002). A Múzeumi Oktatási és Képzési Központ az MMP projekt 2014. március 1-től kezdődött fenntartási időszakában is folytatja szerteágazó szakmai tevékenységét.

2015-től Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ néven működik.

A MOKK célja, hogy minél szélesebb körben megossza tudását, ezért ingyenes szaktanácsadással, a honlapról ingyenesen letölthető módszertani segédanyagokkal, kutatásokkal, külföldi és hazai sikeres projekteket bemutató cikkekkel, tanulmányokkal állnak az érdeklődők rendelkezésére.

Tevékenységeiket és szolgáltatásaikat alapvetően két fő célcsoport – a közoktatásban dolgozó pedagógusok és múzeumi szakemberek – számára alakították. A legfontosabb „múzeumhasználók” a pedagógusok, akik óvodákban, általános és középiskolában, szakiskolákban, gyógypedagógiai intézetekben és egyéb, oktatási és nevelési intézményekben dolgoznak, mint nevelők, szaktanárok, oktatási intézmények vezetői.

A Múzeumok Mindenkinek kiemelt projekt és a más EU-s projektek eredményeként az iskolák és múzeumok kapcsolatának eddig soha nem látott mennyiségi és minőségi változása zajlott le az elmúlt négy évben. Jelentősen megnőtt a múzeumok korszerű használatával kapcsolatos ismeretekkel rendelkező pedagógusok és múzeumi szakemberek száma a MOKK felnőttképzései nyomán.

A Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerepvállalás EFOP-1.3.1-15-2016-00001 kiemelt projekt munkatársai a múzeumi területen a Szabadtéri Néprajzi Múzeum – Múzeumi Oktatási Módszertani és Képzési Központ szervezeti keretében dolgoznak. 

www.mokk.skanzen.hu