A Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerepvállalás projekt keretein belül mintaprojektek megvalósítását tűztük ki célul.

 

Kik jelentkezhetnek?

Olyan ajánlattevők jelentkezését várjuk, akik a múzeumi, könyvtári és közművelődési szakterület partnerségében kívánnak közösségfejlesztési modelleket létrehozni. Önkormányzatok és civil szervezetek bevonása előnyt jelent.

A mintaprojektek megvalósításának alapkövetelménye, hogy a három kulturális szakterület együttműködésében jöjjenek létre.

A mintaprojektek céljai, hogy:

 • helyi értékekre reflektáló, lokális identitástudatot és társadalmi részvételt erősítő, helyi gazdaságfejlesztést elősegítő közösségfejlesztési modelleket valósítsanak meg,
 • más közösségek és intézmények számára is adaptálható, mintaértékű közösségfejlesztési jó gyakorlatot mutassanak,
 • az intézmények olyan tevékenységeket valósítsanak meg, amelyek a Cselekvő közösségek projekt keretében kidolgozásra kerülő kutatások témájához kapcsolódnak, valamint támogatják a projekt szakmai-módszertani fejlesztéseit,
 • a közösségfejlesztés módszereit alkalmazva, helyi igényeken alapuló esélyteremtő programokat biztosítsanak, erősítsék a generációk közti párbeszédet, valamint újszerű ötletekkel, a kreatív iparágak bekapcsolásával bevonják a helyi közösségeket a kulturális intézmények életébe.

A megvalósítás helye, területi korlátozása:

Az ország összes településéről várjuk a jelentkezéseket, kivéve Budapestet és a Pest megyei településeket.

A mintaprojekt keretében megvalósítható tevékenységek: 

 • helyi hagyományok feltárása és felelevenítése
 • közösségek szomszédolása
 • közösségi kiállítás
 • helyi erőforrások feltárása
 • tankatalógus
 • helyi értékfeltárás – értékőrzés
 • helyi történelem feltárása
 • a mindennapok megörökítése a helyi lakosok és a kulturális intézmények bevonásával
 • falukönyv
 • kalendárium
 • helyismereti, helytörténeti dokumentumok gyűjtése, feltárása
 • helyi szellemi kulturális örökség feltárása
 • tanulókörök
 • a helyi nyilvánosság fórumai
  • részvételi fórumok
  • egyéb közösségfejlesztést támogató tevékenység


 

A mintaprojektek megvalósításában segítséget nyújtunk:

A mintaprojektek tervezésekor, a tevékenységek kialakításakor a Cselekvő közösségek projekt szakmai útmutatói nyújtanak módszertani segítséget.

Ezenkívül a mintaprojektgazdák számára helyszíni mentorálást, tanácsadást biztosítunk a Cselekvő közösségek kulturális közösségfejlesztő mentorhálózatának segítségével. A mentorok a helyszínen nyomon követik, szakmailag-módszertanilag támogatják a mintaprojektek tervezését.

 

A mintaprojektek tervezett megvalósításának időtartama:

2017. november 02. –  2018. október 05.

 

Amennyiben szeretne mintaprojektet megvalósítani, kérjük, regisztráljon. A regisztrációt követően e-mailben küldjük meg az ajánlatkérést és mellékleteit. A megyénként minimum egy nyertes mintaprojektet a megadott értékelési szempontok alapján választjuk ki a beérkezett ajánlatokból.

 

A regisztráció határideje:

2017. szeptember 29. 10 óra

Az ajánlatkérést és mellékleteit a regisztráció lezárása után, 2017. szeptember 29-én, egy időben küldjük ki a regisztrálók számára!

 

Regisztráció itt!

 

Az ajánlatok benyújtásának határideje:

2017. október 20. 12 óra 

 

További információ:

Heim Krisztina

heim.krisztina@sznm.hu