A Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerepvállalás projekt keretein belül mintaprojektek megvalósítását tűztük ki célul.

 

Kik jelentkezhetnek?

Olyan ajánlattevők jelentkezését várjuk, akik a múzeumi, könyvtári és közművelődési szakterület partnerségében kívánnak közösségfejlesztési modelleket létrehozni. Önkormányzatok és civil szervezetek bevonása előnyt jelent.

A mintaprojektek megvalósításának alapkövetelménye, hogy a három kulturális szakterület együttműködésében jöjjenek létre.

A mintaprojektek céljai, hogy:

 • helyi értékekre reflektáló, lokális identitástudatot és társadalmi részvételt erősítő, helyi gazdaságfejlesztést elősegítő közösségfejlesztési modelleket valósítsanak meg,
 • más közösségek és intézmények számára is adaptálható, mintaértékű közösségfejlesztési jó gyakorlatot mutassanak,
 • az intézmények olyan tevékenységeket valósítsanak meg, amelyek a Cselekvő közösségek projekt keretében kidolgozásra kerülő kutatások témájához kapcsolódnak, valamint támogatják a projekt szakmai-módszertani fejlesztéseit,
 • a közösségfejlesztés módszereit alkalmazva, helyi igényeken alapuló esélyteremtő programokat biztosítsanak, erősítsék a generációk közti párbeszédet, valamint újszerű ötletekkel, a kreatív iparágak bekapcsolásával bevonják a helyi közösségeket a kulturális intézmények életébe.

A megvalósítás helye, területi korlátozása:

Az ország összes településéről várjuk a jelentkezéseket, kivéve Budapestet és a Pest megyei településeket.

A mintaprojekt keretében megvalósítható tevékenységek: 

 • helyi hagyományok feltárása és felelevenítése
 • közösségek szomszédolása
 • közösségi kiállítás
 • helyi erőforrások feltárása
 • tankatalógus
 • helyi értékfeltárás – értékőrzés
 • helyi történelem feltárása
 • a mindennapok megörökítése a helyi lakosok és a kulturális intézmények bevonásával
 • falukönyv
 • kalendárium
 • helyismereti, helytörténeti dokumentumok gyűjtése, feltárása
 • helyi szellemi kulturális örökség feltárása
 • tanulókörök
 • a helyi nyilvánosság fórumai
  • részvételi fórumok
  • egyéb közösségfejlesztést támogató tevékenység

 A mintaprojektek megvalósításában segítséget nyújtunk:

A mintaprojektek tervezésekor, a tevékenységek kialakításakor a Cselekvő közösségek projekt szakmai útmutatói nyújtanak módszertani segítséget.

Ezenkívül a mintaprojektgazdák számára helyszíni mentorálást, tanácsadást biztosítunk a Cselekvő közösségek kulturális közösségfejlesztő mentorhálózatának segítségével. A mentorok a helyszínen nyomon követik, szakmailag-módszertanilag támogatják a mintaprojektek tervezését.

 

A mintaprojektek tervezett megvalósításának időtartama:

2017. november 02. –  2018. október 05.

 

Személyes konzultáció:

A Cselekvő közösségek projekt személyes konzultációs lehetőséget is biztosít a pontos minőségi és szakmai követelmények egyeztetése céljából mindazok számára, akik mintaprojektek megvalósítására kívánnak ajánlattételt benyújtani. 

A konzultáció helye:

2000 Szentendre, Sztaravodai út Bejárati épület (Mezőhegyesi Vasútállomás) tetőterében található Cselekvő közösségek tárgyaló

Időpontja:

2017. október 11. és 12. – előzetes bejelentkezés alapján

 

Gyakran Ismételt Kérdések:

Már elérhető és letölthető a Mintaprojektek ajánlattevői számára a GYIK, azaz a Gyakran Ismételt Kérdések. A dokumentumban megtalálhatók a műszaki specifikációval kapcsolatos gyakori kérdések és a válaszok. 

Letölthető GYIK:
Mintaprojektek_ GYIK

 

Az ajánlatok benyújtásának határideje:

2017. október 20. 12 óra 

 

Felhívjuk figyelmüket, hogy a „Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerepvállalás” EFOP-1.3.1-15-2016-00001 azonosító számú projekt keretein belül meghirdetett „Mintaprojektek megvalósítása a projekt szakmai-módszertani fejlesztésének támogatására” felhívásra az ajánlattételek határidejét 12 megyében 2017.11.03. 14 óráig meghosszabbítottuk, mivel nem érkezett be min. 3 érvényes árajánlat. Részletek: http://cselekvokozossegek.hu/mintaprojektek-ajanlatteteli-hatarido-hosszabbitas/

 

További információ:

Kloska Tamás

kloska.tamas@sznm.hu 

06 70 456 9432