Paradigmaváltó nemzetközi tapasztalatcsere a kulturális együttműködésekről

Partnerségben a múzeummal címmel tudományos konferenciát szervezett a Skanzen Egerben

A kulturális intézmények együttműködési lehetőségeiről tartottak kétnapos nemzetközi tudományos konferenciát Egerben Partnerségben a múzeummal (In Partnership with Museums) címmel 2017. november 20-21-én. A Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerepvállalás (EFOP-1.3.1-15-2016-00001) kiemelt projekt keretében megrendezett, műhelymunkának is alkalmat adó konferencia középpontjában a múzeumi, könyvtári és közművelődési intézmények partnersége és a helyi közösségekkel kialakított összefogás állt, különös tekintettel a múzeumi intézményekkel való kooperációra. 

 

A szakmai tapasztalatcserét Nagy Zoltán, az EU fejlesztések koordinációjáért és stratégiákért felelős helyettes államtitkár (EMMI) nyitotta meg: beszédében ismertette az Európa 2020 stratégia céljait, rámutatva arra, hogy ezek megvalósításában az összefogás és az együttműködés elengedhetetlen.

A konferencia bevezető előadását Piotr Bienkowski, az Our Museum Program projektigazgatója tartotta, aki egy hétéves brit program tapasztalatait, a múzeumok és a civil szervezetek, helyi közösségek együttműködésének lehetőségeit, nehézségeit és a bevonás előnyeit mutatta be.

Dr. Cseri Miklós, a Szabadtéri Néprajzi Múzeum főigazgatója hangsúlyozta, a magyar múzeumi területen bekövetkezett paradigmaváltásnak köszönhetően érzékelhetővé vált a múzeum közösségképző ereje, mely hozzájárult a kultúra demokratizálásához, és új látogatói szegmensek bevonását tette lehetővé.

Dr. Tüske László, az Országos Széchényi Könyvtár főigazgatója a könyvtárak infokommunikációs technológia fejlődésének korában betöltött változó szerepéről beszélt, kitérve azok közösségfejlesztő hatásaira.

Kárpáti Árpád, az NMI Művelődési Intézet ügyvezető igazgatója magyar sajátosságként mutatta be a közösségi művelődést, hangsúlyozva a helyi társadalmak fejlesztését középpontba helyező szakmai munkát.

Dr. Arapovics Mária, a Cselekvő közösségek projekt Szabadtéri Néprajzi Múzeum – Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ szakmai vezetője mutatta be a projekt céljait és eredményeit, kiemelve a hiánypótló módszertani-szakmai útmutatókat, amelyből kettő – a kulturális közösségfejlesztés és az önkéntesség – nyomtatásban is megjelent, a közösségfejlesztés útmutató pedig már angolul is elérhető. A projekt keretében elindult Kulturális intézmények reprezentatív felmérése című kutatás első gyorsjelentésére a konferencián került sor.

Dr. Bereczki Ibolya, a Szabadtéri Néprajzi Múzeum ágazati feladatokért felelős főigazgató-helyettese a múzeumi partnerség kapcsán rámutatott arra, hogy a múzeumok definíciója folyamatosan bővül, és ahhoz, hogy szerethető és hiteles maradjon a múzeum, szükség van a közösségek széles körű bevonására, a közösségi tevékenységek megteremtésére.

A szekcióüléseken a Cselekvő közösségek módszertani fejlesztései mentén a közösségfejlesztés, a társadalmiasítás, az önkéntesség és az esélyegyenlőség hazai és nemzetközi jó gyakorlatait, az intézmények és helyi közösségek együttműködését, a bevonás lehetőségeit mutatták be az előadók.

A konferencia második napján a „Partnerségben a kulturális intézményekkel” téma került fókuszba. Bevezető előadásként Sepseyné Dr. Vígh Annamária, az EMMI Közgyűjteményi Főosztály vezetőjének előadása hazai stratégiai irányt adott a „társadalmi múzeum” szerepének megértéséhez.

Nagy Magdolna a Szabadtéri Néprajzi Múzeum Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ (MOKK) megbízott igazgatója előadásából megtudhattuk, hogy a MOKK a Cselekvő közösségek projektet megelőzően is és azzal párhuzamosan más programok keretében is számos eszközzel segítette és segíti a múzeumokat a közösségi szerepvállalásuk növelésében. Ismertette a témához kapcsolódó már lezajlott és folyamatban lévő módszertani fejlesztéseket, képzéseket, rendezvényeket, megjelent és tervezett kiadványokat. A nemzetközi példák közül  Petra Zwaka alapító igazgató a berlini Jugend Museum interkulturtális és esélyegyenlőségi szerepét vázolta, Uldis Zarins, a lett Nemzeti Könyvtár stratégiai igazgatója a lett társadalmat érintő kihívásokat, a kibővült szerepkörű, szociális és oktatási célokat is felvállaló könyvtárakat mutatta be. Maarten van Ditmarsch az utrechti Szent Márton Kulturális Központ Szent Márton Fesztiváljának együttműködéseiről beszélt.

A konferenciát kerekasztal-beszélgetés zárta, ahol a kulturális intézmények civil partneri együttműködéséről folytattak eszmecserét a neves szakemberek.

Az előadók, a szekcióvezetők és a moderátor önkéntes munkájukkal támogatták a konferencia megvalósulását.

 

A konferenciáról látványos grafikus emlékeztető készült, amely hamarosan elérhető lesz a www.cselekvokozossegek.hu honlapon is.

 

A konferencia szervezője: Szabadtéri Néprajzi Múzeum Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ (SZNM MOKK)

Társszervezők: Országos Széchényi Könyvtár (OSZK), NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. (NMI Művelődési Intézet)

A konferencia támogatói: Az Európai Szociális Alap, a Magyar Állam és az Emberi Erőforrások Minisztériuma

 

 

 

Cselekvés a közjóért – Könyvbemutató

Közösségfejlesztés módszertani útmutató, valamint Gyakorlati útmutató intézményi önkéntes programok létrehozásához és működtetéséhez címmel hiánypótló művek jelentek meg a Cselekvő közösségek kiemelt projekt keretében, amely az Európai Unió Európai Szociális Alapjának 3 milliárd forintos, vissza nem térítendő támogatásával valósul meg. A kötetek könyvbemutatója 2017. október 25-én zajlott az Országos Széchényi Könyvtárban.

 

A helyi társadalom fejlesztését, a közművelődési intézmények, a múzeumok és könyvtárak paradigmaváltását támogató kötetek anyagát a témában járatos gyakorlati szakemberek dolgozták ki, a művek a szakma kiváló képviselőinek irányításával és gondozásában készültek el.

 

A köteteket Sepsey Tamásné dr. Vígh Annamária, az Emberi Erőforrások Minisztériuma Közgyűjteményi Főosztályának főosztályvezetője és Joós Tamás, az Emberi Erőforrások Minisztérium Kultúráért Felelős Államtitkársága Közösségi Művelődési és Művészeti Főosztályának főosztályvezető-helyettese mutatták be az Országos Széchényi Könyvtár (Budapest, Budavári Palota „F” épület) Dísztermében 2017. október 25-én.

A Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerepvállalás EFOP-1.3.1-15-2016-00001 kiemelt projekt a Szabadtéri Néprajzi Múzeum, az NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. és az Országos Széchényi Könyvtár konzorciuma együttműködésében valósul meg. A projekt egyik fő célja módszertani segédanyagok kidolgozása, megjelentetése és közreadása mind a könyvtári, múzeumi és a közművelődési terület szakemberei, mind a TOP 5.3.1-16 és TOP 6.9.2-16 „A helyi identitás és kohézió erősítése” című programokat megvalósító helyi közösségek munkatársai, szakemberei, önkéntesei, szervezetei számára helyi közösségi cselekvő programjuk megvalósításához. E módszertani útmutató-sorozat első két kötete jelent most meg nyomtatásban is.

A könyvbemutatót dr. Arapovics Mária, a Szabadtéri Néprajzi Múzeum Cselekvő közösségek projekt szakmai vezetője nyitotta meg, aki az ünnepélyes alkalom kapcsán kiemelte, hogy a módszertani hátteret biztosító kötetek közel  60 szakember és több szakmai szervezet kitartó munkájának köszönhetők.

 

A „Gyakorlati útmutató intézményi önkéntes programok létrehozásához és működtetéséhez” (szerkesztette: Csordás Izabella) című kötetet Sepsey Tamásné dr. Vígh Annamária, az Emberi Erőforrások Minisztériuma Közgyűjteményi Főosztály főosztályvezetője ismertette. Bemutatójában hangsúlyozta, hogy az önkéntesség jelentősége három nagy fogalom köré csoportosítható: felelősség, bizalom, professzionalitás – amelyek egész életünket is végigkísérik. A Gyakorlati útmutató azzal a szándékkal készült, hogy bármely kulturális intézmény, legyen szó kisebb vagy nagyobb szervezetről, könnyen és gyorsan választ találjon benne az önkéntességgel, az önkéntesek foglalkoztatásával, és az önkéntes tevékenység szervezésével kapcsolatos gyakorlati kérdéseire.

 

A „Közösségfejlesztés módszertani útmutató” (szerkesztették: dr. Arapovics Mária és dr. Vercseg Ilona) című kötetet Joós Tamás, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, Kultúráért Felelős Államtitkárság Közösségi Művelődési és Művészeti Főosztály főosztályvezető-helyettese méltatta. Beszédében arra hívta fel a figyelmet, hogy a kiadvány célja olyan segítő hálózatok kialakulásának segítése, amelyekben számíthatunk egymásra. A kiadvány praktikus, releváns szakmai tanácsokat nyújt mindazon elkötelezett emberek számára, akiknek szívügye a közösségfejlesztés. A kiadvány témái között szerepel: a közösségfejlesztés folyamata, közösségi felmérés, helyzetfeltárás és tervezés, közösségi cselekvési terv, közösségi akciók, kulturális programok, a kulturális intézmények bevonása, partneri együttműködések és a közösségi eredmények bemutatása. A kötetet a szerzők által kidolgozott Fogalomtár zárja, amely nélkülözhetetlen a magas színvonalú, egységes alapokra épített munkához.

A program keretében mutatkozott be a Cselekvő közösségek projekt új informatikai fejlesztése, a Cselekvő Közösségek Wiki felület, amely a módszertani útmutatók anyagát teszi elérhetővé új megközelítésben, könnyen befogadható, bárki által szerkeszthető, véleményezhető formában.

 

A most megjelent két kötetet a közeljövőben további szakkönyvek és folyóiratok megjelentetése követi, többek között esélyegyenlőség, közösségfejlesztés mérés-értékelés témákban is, valamint folyamatosan bővül a Wiki tartalma is.

 

 

Elindult az országszerte csaknem 900 programmal zajló Közösségek Hete

Ünnepeld a közösséged!

 

„Együtt tenni, együtt lenni jó” — a fiatal mágocsi tehetségek műsorával és jövőtervező workshoppal indult útjára a Közösségek Hete országos programsorozat, melyet idén rendeznek meg először, és így is csaknem 900 rendezvény között válogathatnak az érdeklődők.  A 2017. május 8. és 14. között meghirdetett rendezvénysorozat olyan programoknak ad teret, amelyek kifejezik a közösségi összetartozást és a közösségben rejlő értékeket, valamint ráirányítják a figyelmet a helyi kezdeményezésekre. A Közösségek Hete központi gondolata a közösségi kezdeményezés népszerűsítése, a közösségek sokszínűségének bemutatása rávilágítva arra, hogy elmagányosodó társadalmunkban is mindenki találhat érdeklődésének, értékrendjének megfelelő csoportot, melynek teljes értékű tagja lehet.

Országos rendezvényt indított el Közösségek Hete elnevezéssel a Szabadtéri Néprajzi Múzeum, az NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. és az Országos Széchényi Könyvtár konzorciuma a Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerepvállalás EFOP-1.3.1-15-2016-00001 kiemelt projekt keretében 2017. május 8-án Mágocson a Tarnai Nándor Városi Könyvtár és Kulturális Intézményben.

Intézmény, civil szervezet és közösség egyaránt csatlakozhatott a kezdeményezéshez. A rendezvénysorozatra minden  olyan programmal lehetett jelentkezni, amely – képviselve a Közösségek Hete szellemiségét – felhívja a figyelmet a közösségi kezdeményezésekre, a közösségekben rejlő értékekre, az intézményekben és azokon kívül működő közösségek tevékenységeire és helyi társadalomformáló erejükre. Ennek köszönhetően a legkülönfélébb csoportok vesznek részt az országos eseményen: közművelődési, muzeális és könyvtári intézmények, az azokban működő vagy hozzájuk köthető baráti, amatőr művészeti, alkotó-, olvasó- és egyéb körök, továbbá hagyományőrző csoportok, egyházi közösségek, civil és jótékonysági szervezetek, valamint sportklubok is bekapcsolódtak a Közösségek Hetébe.

A programsorozatot Kárpáti Árpád, az NMI Művelődési Intézet ügyvezető igazgatója nyitotta meg Mágocson, majd Dr. Tüske László, az Országos Széchényi Könyvtár főigazgatója, és Dr. Arapovics Mária, a Szabadtéri Néprajzi Múzeum Cselekvő közösségek projektért felelős szakmai vezetője mondott köszöntőt.  

A mintegy hatszáz regisztráló összesen 877 különböző programmal jelentkezett az eseménysorozatra, az ország 325 pontjáról. Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Pest, Csongrád és Bács-Kiskun megyéből érkezett a legtöbb jelentkezés.

Miskolc, Budapest és Szekszárd készült a legtöbb programmal a rendezvénysorozatra. Miskolcon népművészeti ifjúsági tehetségkutató versenyt szerveznek „Dunán innen Tiszán túl” címmel, Orosházán négyezer darab monogramos téglát készítenek, amelyekből később egy mini középkori templomot fognak felépíteni, a Magyar Nemzeti Galériában önkéntesek által ajánlott múzeumi útvonalakat látogathat végig az érdeklődő, a szentendrei Skanzen portáin néptánc- és énektanítás, játék- és népviseleti bemutató lesz. A Győr-Moson-Sopron megyei Écsen a betelepülőknek szervezik meg a „Gyüttmentek” bemutatkozó estjét egy Ki Mit Tud? keretében, míg Mosonmagyaróváron vásári komédiával fűszerezett népi vásárt rendeznek.

Mágocson az ünnepélyes megnyitó alkalmával Kiss Ferenc Péter alpolgármester átadta a mágocsi Kiváló Közösségépítő címet, majd ezt követően a városban is folytatódott a Közösségek Hete: a helyi lakosok, önkéntesek, civil szervezeti- és intézményvezetők, valamint dolgozók ültek össze közös műhelymunkára.

A csaknem 900 programról a www.kozossegekhete.hu-n tájékozódhatnak bővebben az érdeklődők, ahol az eligazodást dátum és helyszín szerinti szűrés segíti. Emellett  külön erre a kezdeményezésre interaktív okostelefonos alkalmazást is fejlesztettek (webes elérhetőség: http://guideathand.com/hu/downloads/kozossegek-hete) amely a rengeteg program közötti válogatáson túlmenően szórakoztató játékokkal igyekszik az emberekhez minél közelebb hozni a kezdeményezést. Az applikáció ráadásul offline-módban is használható. Számos színes programajánló található továbbá az esemény facebook oldalán is: www.facebook.com/kozossegekhete/ .

  1. május 8.

 

Interjúegyeztetés, további sajtóinformációk:
Szabó Enikő
Telefonszám: 06-30-199-1615
E-mail: cselekvokozossegek2020@gmail.com

 

     

 

                                                                   

Május 8-án indul a Közösségek Hete

Ünnepeld a közösséged! – Idén először Közösségek Hete!

Csaknem kilencszáz programot kínál a május 8-án induló Közösségek Hete országos rendezvénysorozat, melynek keretében egy héten át egészen május 14-ig várják színes eseményekkel az érdeklődőket országszerte. Az idén első alkalommal megrendezendő programsorozattal a szervezők egy évente visszatérő hagyományt szeretnének teremteni. A rendezvény fő célja, hogy az egyre inkább elmagányosodó társadalmunk figyelmét felhívja a közösségek szükségességére, a közösségi kezdeményezésekre, valamint azokra az élményekre és értékekre, melyeket egy közösség a tagjainak adhat.

Hagyományteremtő céllal, Közösségek Hete elnevezéssel országos rendezvénysorozat indul a Szabadtéri Néprajzi Múzeum, az NMI Művelődési Intézet Közhasznú Nonprofit Kft. és az Országos Széchényi Könyvtár konzorciumi együttműködésében, a Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerepvállalás EFOP-1.3.1-15-2016-00001 kiemelt projekt keretében. A program részleteiről Krucsainé Herter Anikó, az Emberi Erőforrások Minisztériuma kulturális kapcsolatokért és fejlesztésekért felelős helyettes államtitkára és  Dr. Cseri Miklós, a Szabadtéri Néprajzi Múzeum főigazgatója beszélt az eseménysorozat beharangozó sajtótájékoztatóján a szentendrei Skanzenben szerdán. A sajtóeseményen a konzorciumi partnerek részéről Kárpáti Árpád NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezető igazgatója, és Dr. Tüske László, az Országos Széchényi Könyvtár főigazgatója vettek részt.

A most induló programsorozatot minden évben május második hetében rendezik meg, így idén május 8-a és 14-e között zajlanak majd az események. A projekt átfogó célja, hogy segítse a települések önkormányzatai, kulturális intézményei és lakosai közötti kapcsolatok erősítését, amelyek lehetővé teszik, hogy minél több aktív, a helyi társadalmat megmozgató közösség jöjjön létre. Éppen ezért a rendezvényre helyi közösségek, kulturális intézmények és civil szervezetek jelentkezhettek olyan programokkal, amelyek kifejezik a közösségi összetartozást és a közösségben rejlő értékeket, valamint ráirányítják a figyelmet a helyi kezdeményezésekre.

A kezdeményezés sikerességét és szükségszerűségét jelzi, hogy már az első alkalommal meghirdetett alkalomra országszerte csaknem kilencszáz programmal készülnek különböző csoportok, hogy helyi szinten bemutatkozzanak és kedvet csináljanak másoknak is ahhoz, hogy csatlakozzanak valamelyik közösséghez.

Közművelődési, muzeális és könyvtári intézmények, az azokban működő vagy hozzájuk köthető baráti, amatőr művészeti, alkotó-, olvasó- és egyéb körök, továbbá hagyományőrző csoportok, egyházi közösségek, civil és jótékonysági szervezetek, sportklubok, egyéb közösségek programjai egyaránt megtalálhatók a rendezvénysorozat kínálatában.

A Közösségek Hetére interaktív, okostelefonos alkalmazást is fejlesztettek, melyet Márkus Zsolt László, az MTA SZTAKI eLearning osztályának osztályvezetője mutatott be. Az alkalmazás a rengeteg program közötti eligazodáson túlmenően szórakoztató játékokkal is igyekszik az emberekhez minél közelebb hozni a kezdeményezést.

A rendezvénysorozat programjairól az EVENT@HAND Közösségek Hete applikáció mellett (webes elérhetőség: http://guideathand.com/hu/downloads/kozossegek-hete) bővebben a Közösségek Hete weboldalán a www.kozossegekhete.hu-n tájékozódhatnak az érdeklődők, ahol a keresést dátum és helyszín szerinti szűrés is segíti, illetve számos színes programajánló található az esemény facebook oldalán is: www.facebook.com/kozossegekhete/ .

 

Az országos rendezvénysorozat ünnepélyes megnyitójára május 8-án, Mágocson a Tarnai Nándor Könyvtár és Kulturális Intézetben 13:00 órakor kerül sor.

 

  1. május 3.

 

Interjúegyeztetés, további sajtóinformációk:
Szabó Enikő
Telefonszám: 06-30-199-1615
E-mail: cselekvokozossegek2020@gmail.com

 

Kulturális közösségfejlesztési mentorhálózat kezdi meg munkáját

A közösségek jobb társadalmi részvételét segítik a mentorok

 

61 kulturális közösségfejlesztő mentor vette át tanúsítványát 2017. április 4-én a Skanzenben, a Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerepvállalás (EFOP-1.3.1-15-2016-00001) projekt keretében, miután elvégezte a „Felkészülés a kulturális közösségfejlesztő mentori feladatokra” című akkreditált képzést.  A projekt fontos pillére a felkészült szakemberekből – mentorokból – álló támogató hálózat, amely közvetlenül, helyben nyújt módszertani segítséget a helyi közösségeknek, intézményeknek az ország 18 megyéjében. A Cselekvő közösségek a kulturális ágazat országos fejlesztőprojektje, mely a múzeumi, közművelődési és könyvtári terület egyedülálló összefogásával, a Szabadtéri Néprajzi Múzeum, az NMI Művelődési Intézet és az Országos Széchényi Könyvtár konzorciumában, 3 milliárd forintos európai uniós támogatással valósul meg.

 

A mentorok fő feladata, hogy segítsék a közösségi kezdeményezések és új kapcsolatok létrehozását, ösztönözzék a kulturális életben való részvételt, bátorítsák a civil kezdeményezéseket, módszertani segítséget nyújtsanak a települések értékeinek feltárásához. Emellett közreműködnek a helyi cselekvési tervek elkészítésében, s ezáltal hozzájárulnak a közösség kezdeményező- és cselekvőképességének erősödéséhez. Szakmai-módszertani támogatást nyújtanak az intézmények közösségi szemléletű működtetéséhez, ahhoz, hogy munkájukat, szolgáltatásaikat még hatékonyabban igazítsák a közösség igényeihez – azaz az intézmények társadalmiasításához. 

 

A területi alapon szervezett kulturális közösségfejlesztő mentorhálózat komoly segítséget jelent a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program „A helyi identitás és kohézió erősítése” (TOP-5.3.1-16 és TOP 6.9.2-16) című, közösségfejlesztési célú pályázat nyertesei számára.

 

A mentorhálózat kiépülésével egy időben elkészültek azok a hiánypótló módszertani útmutatók, amelyek a helyi közösségfejlesztéshez, az intézmények társadalmiasításához, az esélyegyenlőség növeléséhez, valamint a közösségfejlesztői folyamatok méréséhez, értékeléséhez nyújtanak szakmai segítséget.

 

A hálózat indulása előtt a mentorok 120 órás képzésen vettek részt, ahol elsajátították a kulturális közösségfejlesztés módszereit, megismerték a közművelődési, múzeumi és könyvtári terület sajátosságait, fejlesztették kommunikációs, szakmai és digitális kompetenciáikat. Az elméleti oktatás mellett gyakorlati ismeretekre is szert tettek. A képzés zárásaként április 4-én tanúsítványokat adtak át a mentorok számára a Cselekvő közösségek projektet megvalósító konzorcium vezetői és szakmai vezetői – Dr. Cseri Miklós főigazgató (Szentendrei Néprajzi Múzeum), Kárpáti Árpád ügyvezető igazgató (NMI Művelődési Intézet), Nagy Magdolna mb. igazgató (Szabadtéri Néprajzi Múzeum – Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ), Dr. Arapovics Mária (SZNM – szakmai vezető), Beke Márton (NMI Nkft. – szakmai vezető) és Fehér Miklós (OSZK – szakmai vezető).

 

A 18 megyében működő mentorhálózat kialakításával és a közösségfejlesztő folyamatok megalapozását szolgáló szakmai-módszertani útmutatók elkészültével a Cselekvő közösségek projekt fontos mérföldköve teljesült.