• Megjelent a Cselekvő közösségek projekt első tematikus szakmai folyóirat különszáma. A Könyv, könyvtár, könyvtáros a könyvtári szakterület közéleti folyóirata, amely az aktualitásokra gyorsan reagálva a hazai és nemzetközi újdonságokat, jó kezdeményezéseket, gyakorlatokat, szereplőket mutatja be.A 2017. évi 4. számban összegyűjtött írásokat úgy válogattuk, hogy a projekt ismertetése, és a 2016 szeptemberi indulás óta elért eredmények bemutatása által közösségvezérelt, átgondolt változásra ösztönözzük az intézményeket, és aktív, cselekvő hozzáállásra, részvételre az olvasókat. 2017. évi 4. szám  Könyv, könyvtár, könyvtáros
  • Az NMI Művelődési Intézet gondozásában megjelent a Szín Közösségi Művelődés Cselekvő közösségek tematikus lapszáma. 

    A Szín Közösségi Művelődés 22. évfolyamának 2. lapszáma a Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerepvállalás kiemelt projekttel foglalkozó tematikus számként a közösségi szemléletű intézményi működésre irányuló szakmafejlesztési törekvésekből nyújt ízelítőt. Az NMI Művelődési Intézet a Szabadtéri Néprajzi Múzeum mint konzorciumvezető, valamint az Országos Széchényi Könyvtár partnereként vesz részt az ágazati összefogással megvalósuló fejlesztőmunkában.

  • A projekt előrehaladását és a közösségi művelődésben jelentkező eredményeit, javasolt gyakorlatait a Szín Közösségi Művelődés tematikus lapszámaiban kísérheti figyelemmel a szakma: a projekt zárásáig összesen három ilyen lapszámmal jelentkezik a közösségi művelődés egyedülálló szakmai folyóirata.Az első ilyen jellegű lapszámból az Olvasó megismerheti a projekt kereteit, célrendszerét, szakmafejlesztési jelentőségét és első kézzelfogható eredményeit – köztük az első alkalommal megrendezett országos szemléletformáló rendezvénysorozatot, a Közösségek Hetét –, s bepillantást nyerhet a közösségi szemléletű intézményi működtetés szellemiségét képviselő közművelődési gyakorlatokba.Szín Közösségi Művelődés 22/2. lapszám, Cselekvő közösségek témaszám – letöltés…
  • Megjelent a Cselekvő közösségek projekt harmadik tematikus szakmai folyóirat különszáma.A Könyvtári Figyelő tematikus különszáma a projekt elméleti és módszertani kereteinek összefoglalása után a gyakorlati megvalósításra, a bevált módszerekre, a sikeres hazai és külföldi kezdeményezések bemutatására fókuszál és kitekint a hazai szakmai fórumok és a nemzetközi projektek munkájára is. Az írások többsége a fiatalok és a könyvtár kapcsolatát vizsgálja. A gazdag anyagot a Cselekvő közösségek projekt keretében beszerzett szakkönyvek közül néhány izgalmas kötetnek az ismertetése egészíti ki.A Könyvtári Figyelő az Országos Széchényi Könyvtár 1955-ben indult negyedéves megjelenésű, országos hatókörű, lektorált, tudományos szakfolyóirata. A hazai könyvtárügy és könyvtárpolitika elméleti kérdéseiről tájékoztat hosszabb tanulmányok formájában, bemutatja a szakmai műhelymunkákat, fejlesztési programokat, átvehető jó gyakorlatokat, tájékoztatást ad – referátumgyűjtemény formájában – a külföldi könyvtár-és információtudomány kurrens állapotáról, szakmai trendjeiről. A könyvtárosképzés és tudományos könyvtári munka nélkülözhetetlen segédlete. Valamennyi hazai és külföldi könyvtártudományi adatbázis regisztrálja és dokumentálja a közreadott tartalmakat.Könyvtári Figyelő 27. (63.) évfolyam, 2017. Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerepvállalás Különszám
  • Könyv, Könyvtár, Könyvtáros második különszám, 2018. A 2018. évi különszámot a projekt által tavaly indított hagyományteremtő országos programsorozat, a Közösségek Hete inspirálta. A tematikus összeállítás a könyvtár közösségi szerepéről, partnerségi együttműködéséről és a már megvalósult programokról szól. Az írások útmutatásul szolgálnak a hosszútávú könyvtári közösségépítéshez is, illetve a bemutatásra kerülő példák közül több már sikeresen szerepelt a 2017-es Közösségek Hete programsorozaton is. Számos példaértékű kezdeményezés, ötlet, lehetőség bontakozik ki az írásokban, amelyek ihletforrásul szolgálhatnak azoknak a kollégáknak, könyvtáraknak számára is, akik már csatlakoztak a Közösségek Hetéhez, és bízunk abban, hogy felkeltik azoknak az érdeklődését is, akik eddig csak fontolgatták a részvételt.